Wednesday, May 23, 2018

ב"ה

גבולותי = אמהות

גובל = 41 = גבול = מקץ = 1040 = 41 = אלי = לוה = ספר מלכים
 קבוץ לב = קמץ = השוכן ארץ אהרן = 3038 = 41
=  שלום בארץ = 2039 = לב גו = עלץ תורת היחוד


הגובל = 46 = תהלים = 1045 = 46 =לב דוד = לב אוהב
=  דוד השוכן = השלום בארץ = 2044 = 46
את + חולם = אוֹת


גובלת = 441 = אמת = גו תבל = קבוץ תבל
=  תבל ארץ אהרן = 2439 = 441


הגובלת = 446 = האמת


גובלות = 447 = אמות = מאות = ואמת


הגובלות = 452 = כל בת


גבולותי = 457 = כל אות = תאכלו = אמהות


הארצות = 702 = שבת = בן = ברך = יום כולל


כל הארצות הגובלות = 1204 =205 = הר = עצמה


את כל הארצות הגובלות = 1605 = 606 = רות = האם = האתר
Thursday, May 17, 2018

ב"ה


חג השבועות
חג מתן תורה
חג הבכורים


ספירת העמר = 1065 = 66 = עלץ א-דני
=  קרן ע-דני = היה הוה יהיה = מהויה = הויה לי
=  הויה גואל = הויה גו אל = מכל בית ישראל יחד


חג = וה = אי = טב = העתיקה הקדושה = 1010 = 11
  = אתם קבוץ = 2009 = את שרה בארץ
=  אהרן בארץ = בת חם = כל ימי שם = כשר יפת
=  ישעיהו בן אמוץ נחתך = 3008 = 11
 = מקוה כל גוף = נשף הנצחון

שבועות = 784 = עדין = אם ובת בת שבע = 1783
= 784 = אם ובת יוחנן = אם ובת עדן = מתושלח
= קרן גדעון = מקום בלב כל בית ישראל


השבועות = 789 = גופן = וגפן = וגדעון
 = יבשה בקרקע = בעת חדשה = עדן באהבה
= בת שבע באהבה = יוחנן באהבה = עלץ דוד בת שבע
= 1788 = 789 מקדש משה


חג שבועות = 800 = ף = תת = רם = קן = נשמתי = השופטת
=  שרש = הפושטת = פנימיים = פנינים = לרעך


מתן = 1140 = 141 = קולה = חג צהלה
 = חג כלנו ביחד = יהודה עולה = יהודה יתן
 = אנכי עולם שמחה = אנכי עולם גשמי
 = טבע עולם שמחה = כסא עולם גשמי


תורה = 611 = ראית = תראי = כל עפר ראי
=  כל שכל ראי = את הרה = את עצמי
=  ישעיהו עמי נולד


מתן תורה = 1751 = 757 = כל שבת = מבין


חג מתן תורה = 1762 = 763 = הנה גן
 = גן עולם שחמה = גן עולם גשמי = כל ארץ תורה


שבועות = 838 = לרחם = לברא אדם = לאברהם
=  עת משיחי = קרקע משיחי = את התבל
 = אוצר ישראל = ישראל ארצו


הבכורים = 843 = הדור חיים


חג הבכורים = 854 = ראי ארץ ישראל


שבעה שבועות = 1161 = 162 = הנקבה
= עצב = מוליד כנסת ישראל = חסד נולד


חמישים = משיחים


יום = 616 = התורה = דורות = שושי = שישו = יתרו = יותר
Sunday, May 6, 2018

ב"ה

מהי מצות ספירת העמר?

סְפָר הוא תחום שטח. כאשר מדברים על ספרים בתורה, מדברם על תחומי שטח בארץ ישראל.

ספר = 340 = לעמר = כל פרי = הרנה לכל

מספר הוא המדות הדרושות כדי להתישב בספרי ארץ ישראל.

מ = 40 = אבותיכם = 1039 = כתר אבותי = משפטים
= תורת היחוד = ולד = גואל = גו אל

מספר = 380 = ממש = ישע

ספירת = 750 = ספר קדוש = ספר שמי השמים בארץ
= 2748 = 750 = כלן = מין

עמר = 310 = יש = שי = חשב = שבח = כפרי
= עיר יהודה = אבינו אמר

העמר = 315 = היש = השי = חשבה = השבח
= מגורינו = נוי גמור = כל גוי מדבר

ספירת עמר = 1060 = 61 = אני = אנו כל בית ישראל
= נוה = כל חג = כל שלום מתגלם = 2059 = 61 = מזדהה

ספרית העמר = 1065 = 66 = יכול = נוי = היה הוה יהיה
= כמו = מהויה = מהקדושים = תורת היחוד המעשים
= 2064 = 66 = עלץ א-דני = קרן הלל = מזוגי

כדי ליצור סְפָר משֻבח, דהיינו תחום שטח משֻבח, על האדמה להכליל יסודות קדושים וטובים. היסודות הם תכונות האדם.

היסודות הרצויים ליצור ספרים פוריים בארץ ישראל הם:

אהבת שלום

אדיבות

נדיבות

אחוה

ענוה

רחמים
עז

חסד

צניעות

יציבות

חכמה

בינה

דעת

וכל התכונות הקדושות והטובות הרצויות.

האהבה כוללות את הכל והיא כלולה בכל.

היחודים הנכונים הם היחודים של תכונות שמות הצדיקים הכתובים בתנ”ך:

רחמים שבחסד

ענוה שבחסד

עז שבענוה

וכך הלאה עד שהשגנו והפנמנו וישׂמנו את כל התכונות הקדושות של אבותינו ואמהותינו, והנביאים והשופטים הקדושים. ואז הארץ עומדת איתנה ואנחנו יושבים לבטח על אדמת הקדש ממש.

הקדש =409 = אחת = אבות = תבוא
= קבוץ כל שכל = 1408 = 409 = קבוץ כל ספרי = קבוץ כל עפר

כאשר רכשנו את כל תכונות הצדיקים, אנחנו יושבים לבטח בארץ ישראל וכל הצורות סביבנו יפות, ויש שלום בכל הארצות והזמן הוא שבת לעד ולנצח נצחים ולצמִתות.

תכונות הצדיקים = 1701 = 702 = שבת = בת מכל דור
= בן = ברך = צורות = הארצות = יום כולל = כולל התורה
= אראץ = שבקש

צמתות = 936 = שלום

והשכינה שורה.

השכינה = 390 = שי לכל = עמר לכל = לכל חשב
= שבח לכל = זכר ונקבה
פרי שלום = 1226 = זכר = ברכה = כל ספר התורה כר

נקבה = 157 = כל הארץ = ירושלים =1156 = 157

השכינה פה = 475 = אבותינו = עתה = הקרקע

השכינה כאן = 1111 =112 = יציבMonday, April 30, 2018

ב"ה


המבקשים שנרחף ב"ספירות" למדו אותנו כי הנשמה היא "רוחנית". אין גשמי יותר מהנשמה!


הנשמה = 400 = ת = כל עפר = עפר אדמה


Thursday, January 4, 2018

WHAT IS TORAH?

To understand what Torah is, we have to learn the meaning the term
ספר תורה (Pronounced Sefer Torah), and only partially translated as the Book of Torah) really means.

Torah is terra. It is Land. It is actual, fertile Land that beings can live on.

Now what is
ספר? The root S-P-R or S-F-R means book and number and to relate and, most important of all it means Frontier.

Real Torah is the translation of the Books of Torah into the Frontiers of Terra - making the dry dust of the Book into rich and fertile Land by breathing (aSPiRe) our Heart and Soul into it.

There is more that needs to be understood initially.
תורה (Torah [terra]) is equal to 611, which is the value of the term את הרה, which means You are pregnant.

The word
תלמוד, learning and pronounced Talmud, is an anagram for the word מולדת, which means Land of one's Birth.

It was precisely because the rabbis learned the book they invented, the Babylonian Talmud, which is not the real Torah, which involves actual birth, which men cannot bring about, that they created this warp in reality that we live in - Babylon.

The rabbis blasphemed against the Feminine aspect of HaShem. They intrpreted everything in Torah that had to do with the Female, negatively. They tried to take over the Female role (which led to all kinds of distortions, including sexual and gender ambiguity in Humans) and tried to do what they are not able to do. The world they generate is not birthed normally and it is horrifically deformed.

That is all being edited now and the world is returning to what it is supposed to be as generated by The Five Books of Moses as interpreted by the Prophets.

Wednesday, December 20, 2017

ב"ה

הפחד מהמות הוא הפחד מהאמת

 = פחד = 92 = חי עד = מתגלם בהוה = 1091 = 92
= השלום על כל = אנכי העתיקה קדושה
= אחד המת החיים = 1092 = נחת החיים
 נחת החכם = דעה אהבה = האהבה עד = בהוה עד

החכמה היא להתגבר על הפחד של היותנו יהוה, האל העליון, ועצם העובדה כי אנחנו חיים לעד ולעולמי עולמים ולנצח נצחים. המקבלים אמת זאת לא מתים ונשמותיהם אינן ומתגלגלות - אלא בצחוק

ודעו זאת

 = מלאך המות = 1022 = 23 = החי = חיה = אברהם ויצחק
 תחית צדיק = תחית צוחק