Thursday, June 28, 2012

ב"ה

להיות יהודי

ד = 4 = 1003 = א + ג = שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

= לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה


להיות יהודי by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
ב"הלהיות יהודי

חלופים קשורים לסרטון:

ד = 4 = 1003 = א + ג =  שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב  = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
= חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויהדורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, June 24, 2012

מחילת חובולת


מחילת חובות by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com
ב"ה

לידיעתכם הכללית אודות שטרות פרוזבול

אני מקווה שזה ברור לכל מי שחתם על שטר פרוזבול שהשטר גם משמש הסכמה שבית דין של מעלה יגבה את כל החובות שיש לה' נגדך עם ריבית והצמדה וללא סלחנות או היתר אחרי השביעי

Saturday, June 23, 2012

DOREEN ELLEN BELL-DOTAN'S
VIDEOS ON VIMEO


ב"ה

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש

כשאנו, היהודים, הוגים בתורה, אנו קובעים את צורות הבריאה

כל העולם הכלכלי מעוות בגלל פרוזבול

התקנה הייתה טעות קטגורית והיא עלתה לנו ביוקר

עלינו ללחוץ על הרבנים לבטל פרוזבול בפרהסיה

יש טעות בסרטון. הייתי צריכה לאומר כורעים ברך

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש from Doreen Dotan on Vimeo.


דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Tuesday, June 19, 2012

התורה לא נועדה לחלשים, מוגי הלב

ברשותי כל הספרים המכילים, לטענתם, את ממצאי מגילות ים המלח הקיימים  (לדעתי יש עוד, אך זה כבר סיפור אחר). יש לי גם 'ספר המתאימות' (=קונקורדנציה) ובו כל המונחים בעברית, ארמית ויוונית המצויים בקטעים שנתפרסמו. אין בהם אף מילה אחת אודות פרוזבול.

הם לבטח ידעו אודות התקנה, כי הם חיו אחרי ימיו של הלל הזקן.

אולם הם לא המיטו חרפה על עצמם עד כדי כתיבה אודות פרוזבול, שלא להזכיר את קבלת התקנה.

שום יהודי בעל זיק של כבוד עצמי, ייראה אמיתית כלשהי מפני ה' או אהבת ישראל יוכל לאמץ את ה-"עלבון לדיינים" – כלשון ההפנייה המוצדקת של האמורא שמואל, ראש ישיבת נהרדעא, אל התקנה (גיטין לו ב'). מה חבל! הם היו נרפים מכדי לצאת נגדה בפועל.

בחיי ראיתי כי הסבל שבא לעולם בידי חלשים היה רב עשרות מונים מזה שנגרם בידי בני עוולה. השופט לואיס ברנדייס, בסוף כהונתו בבית המשפט העליון בארה"ב, אמר: "ראיתי רשעים אמיתיים מועטים שעמדו לפני הדוכן שלי; אולם ראיתי אנשים חלשים לרוב."

לכן אמר ה' ליהושע בן נון: "חזק ואמץ!" (יהושע, א: ז). אדם הלוקה בחולשה ובהעדר אומץ, איננו זכאי לרשת את הארץ המובטחת.

ה' גזר על דור שלם של חלשלושים, בעלי אמונה רופפת ב-ה' ובטחון מעורער בעצמם ובזולתם, שימותו במדבר בלי שיזכו אף לראות את הארץ המובטחת, כי ה' יודע: החלשים אינם מסוגלים לבצע את מצוות ה' הקשורות לארץ ישראל.

התורה איננה ספר היסטוריה. הכתוב בתורה נכון בכל דור. בכל דור מתים החלשים במדבר; הם לעולם לא יגיעו ליעד – אליו מובילה אותנו התורה.

עלינו להבין זאת!

חשוב לתפוס את המושג 'מדבר' כדי להבין כי התורה מתייחסת אל 'כאן ועכשיו', לא אל עידן מרוחק ואל מקום אחר, שונים מאד מן המציאות שלנו.

בשני בניינים (לפחות) משתמשים אנו בשורש ד-ב-ר: האחד [בבנין קל] –  לדבור, כלומר להוציא את המקנה אל המרעה; והשני [בבנין פיעל] –  לדבר, כלומר להתבטא במילים.

שם העצם 'מדבר' נגזר אף הוא מהשורש ד-ב-ר.
כאן מוצגים בפנינו הגורסים את מילות התורה כפי שלמדו מרבותיהם, אך מעולם לא שמעו את דבר התורה. הם חרשי-מתכת של מילים.

הם השדים בעלי הלשון הנוטפת צוף המחזיקים בתמליל המקראי כמגן  נגד האזנה לדבר ה'. גרוע עוד יותר, הם נשארים בצד הבטוח של החוק והפוליטיקה ואינם 'עושים גלים' בעם ישראל פן לא ימצאו חן בעיני הקהל. הם-הם השותתים דם עד מוות במדבר.

בכל דור הם רוב המניין – ונושאי הניצוץ מנשמותיהם של יהושע בן נון וכלב בן יפונה הם המיעוט.

מדוע הוא נקרא כלב 'בן יפונה' [מלשון פניה]? שם אביו, כידוע לנו, הוא קנז. מדוע התורה משנה את שמו? – הוא נקרא 'בן יפונה' כי מלכתחילה הוא לא היה מספיק חזק ונחוש בדעתו כמו יהושע בן נון. הוא היה מוג לב. אולם הוא אילץ את עצמו לעשות את המפנה, את  פניית הפרסה, ולהתחזק למען ה' יתברך [ילקוט שמעוני, יהושע, טו: כו].

אם לא נולדת להיות יהושע בן נון, עליך לשאוף להיות כלב בן יפונה.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Monday, June 18, 2012

ב"ה
כל עוד אין אנו שומרים שמטה ויובלות כהלכתן 
הדת שלנו רק צל ודמי של היהדות

כי אני יהודיה דבקה בה' יתברך אדבר דוגרי: כל עוד אין אנו שומרים שמטה ויובלות כהלכתן, הדת שלנו רק צל ודמי של היהדות

רבנו חושבים כי הבעיה היא המקדש אינו עומד על תילו ולכן אין אנו יכולים לעשות את מצוות הקרבנות והכפרות כדת וכדין

האמת היא: פולחן המקדש הוא המחשה של הקרבנות והכפרות עבור אלה שלא מבינים כי החיים שלנו הם הקרבנות והכפרות.

הסיבה האמתית שהדת שלנו היא מזויפת במידה לא קטנה היא אי-שמירת שמטה ויובל

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

לסרב לשלם ריבית על הלוואות


לסרב לשלם ריבית על הלוואות by Doreen_Dotanדורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, June 11, 2012


Torah is Not For the Weak, Not for the Faint of Heart

I have all of the books of the Dead Sea Scrolls that they claim exist (I'm sure there are others, but that's another story).


I also have a Concordance of all of the terms in Hebrew, Aramaic and Greek that are in the published Scrolls.

Not one word about Prozbul exists among them.

They must have known about it, because they existed after the time of Hillel.

But they didn't disgrace themselves by so much as writing about Prozbul, never mind adopting it.

No Jew with a shred of self-respect or any real awe of HaShem or love of Yisrael would adopt what was correctly referred to as "an insult to the Dayanim" by a subsequent Beit Din. Too bad they were too weak to go against it.

In my life I have seen that vastly more misery is brought upon the world by the weak than by the evil.

Justice Brandeis, at the end of his career said: I have seen very few really evil people stand before my bench, but I have seen many weak people.

That is why Yehoshua bin Nun said: Chazak V'Ematz (Be strong and brave). No one who is not strong and brave can ever hope to inherit the Promised Land.


HaShem decreed that an entire generation of weaklings, those weak in faith in HaShem and weak in belief in themselves and others, would die in the desert without ever seeing the Promised Land because HaShem knows the weak can't cut it.

Torah is not a history book. What is written in Torah is true in every generation. In every generation the weak die in the desert never reaching the destination Torah is taking us to.

Understand this!

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, June 10, 2012

מחילת חובות 

ב"ה

בנוסף לחילופים הראוים בסרטון

חובות הלבבות = 867 = אסוף = 1866 = סוף קץ

סולח = 104 = צד"י = דק

למחוק = 184 = פקד = לנקד = סולח ועד

קול דקה = 245 = למחול חובו הסולח


דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

להשמיט חוב - המשיח טובל

ב"ה

שמירת השמטת חובות בשנת שמטה היא המצווה דאורייתא הכי מכריעה את טיב העולם שאנו חיים בו

המקדש = 449 = זכויות

בית המקדש = 861 = אסף = אני משמיט את
= קרן בכרת רחל = 1860 = 861

אני לא יכולה לגלות עוד בענין זה

רק אומר שכדאי לכל יהודי שאחת זכויותיו היא שהוא שמט חובות

שנת השבע שנת השמטה = 2236 = 238 = רחל = ויהי אור


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

For Bankers: Forgiving Debts
This video is presented primarily for bankers.
Why it is that banks exist in our world is discussed as well as the suggestion to bankers to forgive the debts of their customers with an explanation of why.
All over the world we see massive demonstrations of people demanding to be free.
This is because these Souls are approaching maturity, that is to say: the debt they owe to God is close to being paid.
Moral-Spiritual debt is expressed as financial debt in this world. While one has to pay back one's debts - it is absolutely forbidden to demand interest and penalties on debt.
When a Soul comes to maturity it is forbidden to try to keep them in financial debt. No new obligations (interest, penalties) can be attached to their debt.Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com
B"H

AQUAPONICS - A Great Way of Growing Fruits, Vegetables and Fish - KOSHER FOR SMITTA TOO!

Consult your Rabbi about details.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

B"H

AQUAPONICS - A Great Way of Growing Fruits, Vegetables and Fish - KOSHER FOR SHMITTA TOO!

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com
B"H

AQUAPONICS - A Great Way of Growing Fruits, Vegetables and Fish
KOSHER FOR SHMITTA too!

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.comב"ה

אקווהפוניקה - שיטת גדול יבולים נהדרת בפני עצמה שגם כשרה לשנת שמטה דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

ב"ה

אקווהפוניקה - שיטת גדול יבולים נהדרת בפני עצמה שגם כשרה לשנת שמטה

 
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com
ב"ה

אקווהפוניקה - שיטת גדול יבולים נהדרת בפני עצמה שגם כשרה לשנת שמטה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com


אקווהפוניקה - שיטת גדול יבולים נהדרת בפני עצמה שגם כשרה לשנת שמטה


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.comיש לנו שנתיים וחצי עד שנת השמטה הבאה

עד אז, זה חיוני להגיע אל כמה שיותר בני תורה אמתיים ולארגן קריאה המונית להשמיט את כל החובות כדת וכדין.

כמו כן, אנו חייבים לבדוק כבר, עכשיו, אם שיטת גדול יבולים הנקאת אקווהפוניקה, בשלוב חקלאות אנכית, מתאימות לגדול יבולים בשנת שמטה

כמו כן, אנו חייבים כבר לחשוב על איך לארגן הפגנות המוניות נגד כל ריבית על כל חובות - כדת וכדין

מישהו כתב לי (כצפוי): "כמו שכבר אמרו רבים וטובים לפני, אל תבטלו את החוב - בטלו את הריבית על החוב.

הלוואות הן חיוניות לכלכלה, שמיטת חובות מורידה את המוטיבציה להלוות . הילל הזקן הבין את זה וביטל ברוב חוכמתו את שמיטת החובות."

עניתי לו:

אומרים שבית המקדש השני נהרס בגלל שנאת חינם. האמת היא: הוא נהרס בגלל שנאה יקרה מאד. בגלל הפרוזבול בית המקדש השני נהרס

מיחסים את פרוזבול להלל הזקן כי הוא ידוע כאוהב ישראל. אני לא מאמינה כי הלל הזקן התקין פרוזבול. הטכניקה ליחס דבר מאוס לבעל חסד כדי שהוא יתקבל כדבר חסד עתיקת יומין.

בוודאי שמטה מורידה את המוטיבציה להלוות כסף! כל הרעיון הוא לדרבן אותנו לחפש שיטות כלכלה בהן אין צורך להלוואות!

יש כמה וכמה דוגמות בתורה של מצוות המדרבנות אותנו אל מידת חסידות הרבה יותר גבוהה מהמינימום הנדרש. שמטה אחת מהן

יהודים כמוהו, המתעקשים על עבדותם, יזרקו לדרור בשנת יובל

:0)
וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם

רבותי, כלים יקרים וטהורים ומברוכים בידי הקדוש ברוך הוא

מעם ה' הבנתי כי כל העוותים הכלכליים בעולם וכל אי-הצדק וכל הסבל הכרוך בכך, נובעים מהעובדה כי אנו לא עושים מצוות שנות השמטה ושנות היובל *כדת וכדין*.

היובל הוא לב ההוה. אם לא חוגגים את היובלים, אין לב בהוה שלנו.

יובל = מ"ח = מח  = לב הוה = לב זוג

משיח = 358 = השמחה = יובל יש

אם אין יובל, אין משיח ואין שמחה בעולם ואף הזוגיות מעוותת מלחצים כלכליים המקשים ומטמטמים את הלב וגרמים לנו לערבב ענינים כספיים עם הזוגיות .

חפש = 388 = צדק צדק = משמח = יובל שלי = לב של זוגי

מכאן אנו רואים כי מצוות צדק צדק תרדף הוא גם אומר חפש תרדף.

ה' קורה לנו לזכור את היובלות שלו ולדעת כי הן מרכזיות לכל צדק ואין שום חפש בעולם בלי עשיית היובלים *כדת וכדין* ולדעת כי אנו, עם ישראל בת זוגתו של הויה, חייבים לשמור על לבו - ולעשות שבתות היובלים *כדת וכדין*, בלי שום פשרות.

כדת = 124 = קדש הקדשים = 1123 = 124

דין = 714 = שחרור = יודעים דוד = הוא שבת

היובל = נ"ג = נבא 

גם הנבואה תתחדש כשאנו נחדש את היובלות – ולא לפניכן.

מפני שהמילה שמטה כתובה ב-מ"ט, אנו רואים כי האותיות מ"ח טמונות בה. היובל טמון בשמטה *כדת וכדין* בלי שום פשרה או שמץ אבק של הכנעה לבעל או לכהני הרשע.

אני יודעת כי עשית מצוות שמטה וקביעת וחדוש היובלות מהווים התנגשות חזיתית בכהני הבעל - היום הם נקראים בעלי ההון - אבל הם כהני בעל לא שונים מהדורות הקודמים.

ה' יברך אתכם ויגן וישמור עליכם כי חדוש מצוות אלו רצונו וכל שמחת עולם וכל צדק חברתי וכל חופש בעולם תלויים במצוות שמטה ויובל -שהן לב הקיום כולו.

התרגלנו לכופף את התורה למציאות ולא ההפך.
זאת הגלות שעדין בנו.

על כל יהודי ויהודיה לדעת כי המציאות היא פעולה יוצאת מלימודינו ומעשינו.

יהודי החושב כי הוא צריך "להיות מציאותי" ולהתפשר עם המציאות כפי שהיא ולפסוק הלכה "בהתחשבות למציאות", ברמת מודעות אלקית של ילדה הרוצה להראות כמו בובת הברבי בה היא משחקת. יכול להיות שהוא למד הרבה תורה - זאת לא אומרת שהוא במודעות אלקית ממש. ואם יהודי עדין אינו רואה כי ישראל יוצר הכל, עליו להתפלל יום וליל לה' עד שהוא יראה כי כל העולם כולו תלוי אך ורק בלימודים ומעשים של ישראל. ואם המציאות מכוערת ומפחידה ונוקשה ונראית ענקית, עלינו לתקן את עצמנו ולעודד זה את זה לעשות כן. עלינו לדעת כי הכח של הצדיקים לאין ערוך יותר גדול מהכח של הרשעים – ולא משנה כמה "המציאות" נראית אחרת.

זאת בדיוק זכותם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון ודוד בן ישי. ורק אלה באותה הרוח יחד אתם יכבשו את הארץ.
להתחשב בבעלי ההון וצרכיהם ולפחד מהם בעת פוסקים הלכה היא עבודת בעל גרידא.
אני יודעת כי לא נוהגים לאומר את הדברים האלה היום בישיבות, ובטח לא באופן כל כך בוטה. אבל יש יותר מדי סבל בעולם לא לאומר לעם ישראל את האמת. כל צורות הבריאה תלויות אך ורק ברמת לימודינו ומעשינו.

בשמחה אעין בחומר. אני מודה לך עד מאד.

אחי, אי-הבנות וקשיים בעניני מצוות שמטה ויו*בל* צפויים ובלתי נמנעים כי ה*בלבול* מובנה בענינים אלה.

מצוות אלה מגעות אל שרש הרוע בנו.

הרי:

חוב = 16

לכן, יובל הוא גם חוב לב. אולם, המילה כתובה חוב בל. שוב אנו רואים את שם האליל.

מדובר כאן בטיהור שרש עבודה הזרה, עובדת בעל.

בענין היובל אנו מגיעים אל שרש חובותינו הרוחניים והגשמיים גם יחד, והשטן מחכה לנו בפינה. עלינו לטהר את השטן בנו ובינינו כדי להגיע אל שרש מצות יובל בלי להפגע גם בגשמיות, גם ברוחניות. הסכנות שאנו רואים בגשמיות עם אנו בעלי חוב הם רק רמזים לחובותינו הרוחניים. עלינו לפחד הרבה יותר מחובותינו הרוחניים מאשר הגשמיים ולבער את הרוע בקרבנו.

שמט = השמד

שמטה = השמדה

כל ענין הקשור לחובות, הוא הוא השטן בנו ובינינו.

כמו כן, אנו רואים את שם האליל בל ביובל. רואים אותו שוב במילה פרוזבול. הרב חיסדא רמז לכך בפרושו למילה פרוזבול.

כדי לעשות את מצוות שמטה ויובל, או אפילו להבין אותן באופן נכון, אנו חייבים להטהר עד מאד.

עלינו להפציר בה' יתברך להאיר את עינינו בכל הקשור למצוות חיוניות אלה, ולהיות מוכנים לעשותן כהלכתן ובמלואן ללא הסוס.

אין אנו יכולים להסתמך, ללא סייג, על כתבי רבנים מדורות קודמים בענין, כי גם הם ואבותיהם חטאו. גם הם לא הגיעו עד סוף דבר מצוות שמטה ויובל.

הוטל עלינו, דור הגאלה היושב בציון, להגיע להבנה צחה וטהורה.

הנבואה תתחדש רק *אחרי* שהתחלנו את הדרך. האמירה כי אין נביא להדריכנו היא התחמקות.

המילה משיח מתחילה ב-מ + קמץ = 40 + 1040 = 1080 = 81 = אנכי

כל יהודי ויהודיה ההוגה את המילה משיח אומר/ת אנכי.

האשליה העצמית כי משיח הוא מישהו אחר, גם היא התחמקות מהאחריות שכל אחד ואחת חיב/ת לקבל על עצמו/עצמה.

זאת תהיה עבודת פרך, אחי. שיראת ה' תהיה תמיד עלינו. חזק ואמץ.

ביראת ה' ובכבוד רב,
דורין אלן בל-דותן, צפת


ב"ה מוצש"ק בשלח תשע"ב
כבוד הרב יצחק ברנד שליט"א
שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול.
כת"ר הפליא להביא פסקי הלכה רבים בענין שמירת השמיטה. עלי לעיין בהם ואעשה זאת בע"ה והדבר יקח זמן ניכר וכדי של נפסיד זמן יקר בינתיים אציג לכת"ר את הבעיות הבאות:
א.     יש פה בארץ למעלה מ5 מיליון יהודים כ"י, שצריכים להיזון במהלך שנה וחצי. נניח שנשמור שמיטה כהצעת כת"ר. האם כת"ר עשה חשבון מעשי כיצד יוכלו להיזון 5 מיליון ומעלה יהודים אבות מזון מינרלים וויטמינים כך שבריאותם תובטח? זה נפלא להגיד ד' יעזור, אבל השם עוזר למי שעושה מצידו את המאמצים הכנים לפתרון הבעיה. האם מי שזקוק לניתוח אומר ה' יעזור ולא עושה מאומה?!
ב.     יהודים רבים כאן בארץ אינם שומרים שמיטה והיה ולא ימצאו להם פתרון הם יבטלו הכל. ואם לא נמצא פתרונים יכשלו בשמיטה בלי שום היתר. ואולי בכל זאת מוטב שיאכלו תמותות שחוטות?!
ג.       שמיטה בזמן הזה לפי הנראה למרבית הפוסקים היא דרבנן. הפתרונות של מצע מנותק וכיו"ב שכת"ר דוחה הם איסורים דרבנן ונמצאנו בבעיה של תרי דרבנן ומדוע לא נתיר זאת.
ד.      המלחמה שלנו כאן בארץ אינה עם ה"פלשתינים" בלבד וגם לא עם הערבים בלבד וגם לא עם המוסלמים לבד אלא עם כל העולם. שהרי באו"ם מצביעים כולם כנגדנו והם שונאים אותנו כולם שנאה גמורה כאמור הלכה עשו שונא ליעקב ולמה נקרא שמו אברהם העברי... ולמה נקרא שמו סיני... ואם לא תהיה לנו אספקת מזון מבית עשויים הרשעים רודפינו להכריז אמברגו על ישראל לבל תהין שום אומה לייצא מזון לישראל.!!! האם כת"ר לא חושש לפקוח נפש של כל יושבי הארץ?! הרי הגויים אינם טפשים וכפי שהרומאים למדו לדעת שיהודים לא נלחמים בשבת וניצלו זאת לרעה  עד שמצאו חז"ל פתרון לבעיה כך ח"ו עלול להיות עם הספקת המזון.
ה.     אחת מצרותינו הינה שמתקיים בנו הכתוב ותהי האמת נעדרת. היינו כל עדר יש לו פוסקים משלו ועושה כהבנתו. והאמת הולכת לה. וכפי שכת"ר מצטט ציטוטים נפלאים יש לחולקים עליו גם כן ציטוטים נפלאים וייתכן שאלו ואלו דברי אלקים חיים וייתכן שאלו התומכים בהיתרים בעלי נגיעות ולכן מעקמים את ההלכה. אבל כת"ר הרי מבין שהמון בית ישראל לא יכול לרדת לעומק הדברים ואלו הצאן מה חטאו?! וכדי שתהיה הלכה פסוקה אחת צריך לילך לסנהדרין כדי שיפסוק הלכה אחת לכל ישראל. היינו המתירים והאוסרים ישבו יחד ויוכיחו איש את רעהו ולבסוף יצביעו ומה שמקובל כאן למטה מקובל גם למעלה. והרי כת"ר לא רוצה לשתף פעולה בדבר זה ונימוקיו בוודאי נימוקים נפלאים אולם בסופו של יום יוכל כת"ר להלין רק על עצמו. שהרי אם כת"ר היה תומך ומשתתף בחיזוק הסנהדרין או לפחות אם כת"ר סבור שהסנהדרין לא תקינה היה צריך כת"ר קודם לכל דבר אחר לפעול להקימה כראוי ומכיוון שכת"ר לא עושה כך הרי שוב חוזר האשם לדאבוני על ראשו.
ו.       מצב פיקוח הנפש שלנו חמור עוד יותר באשר שרי הממשלה וראשה, אנשי התקשורת, ה"שופטים", הפרופסורים ה"מומחים" כולם במידה זו או אחרת משוחדים או מאויימים על ידי מדינות זרות להיות בוגדים מבית והם עלולים להרע מאוד את מצבם של שלומי אמוני ישראל כשישמרו שמיטה כראוי ובכך יפריעו לפרנסותיהם בחקלאות וכיו"ב.
ז.       שמירת שמיטה בזמן הזה לפי ההיתר היותר "מחמיר"  היינו של העדה החרדית, פירושו המעשי העשרת אויבינו ה"פלשתינים" ודלדול כוחנו שלנו. הכסף הרב שיזרום לכיסם של ה"פלשתינים" בחלק ניכר ממנו, כפי שלימד העבר, יגיע לידיהם של מנהיגי החמאס והפאתח והוא שישמש להתחזקותם הצבאית. היינו יותר פגזים וטילים על יהודים ושפיכות דמי ישראל ח"ו ואני מבין שכת"ר לוקח לכך אחריות... .
ח.     מחקרים היסטוריים שונים מלמדים שאחוז ניכר של ה"פלשתינים" אינם אלא צאצאי אנוסים יהודים שהמירו דתם לאיסלאם למשל הכפרים סחנין עראבה ודיר חנא בגליל היו עד לפני מאתיים שנה כפרים יהודים. כנראה רוב ה"פלשתינים" מוצאם ישראלי. בלחץ איומי הרג רדיפות עינויים ומיסים הביאום להתאסלם. המדינה כידוע אוסרת לשאת שתי נשים והיות ויש עודף ניכר של נשים על גברים בשוק הנישואין ונשים אלו אינן מוצאות בן זוג (מה שידוע לכל שדכן) הרי רבות מהן נופלות ברשתם של צעירים ערבים, הייתי מצפה שכת"ר יפעל לפתרון הבעיה בתמיכה בנישואין פוליגמיים אך לא שמעתי שכת"ר פעל בכך (אולי משום שכת"ר לא מודע לכך). לכן השיעור של בנות ישראל הנמצאות בכפרים וישובים ערביים שהתחתנו עם ערבים הוא שיעור ניכר. מדובר כנראה בלפחות 25000 (מה שניתן בנקל לבדוק ב"יד לאחים") רק מאז הקמת המדינה. להן כבר לפחות כמאה אלף ילדים מהם בוגרים שלפי דיני ישראל הם יהודים. כשנבוא לרכוש מהם סחורה הרי גם לו יצוייר שרק מיעוטם יהודים הרי לנו בעיה שזו סחורה שיש ספק שאולי גידלוה יהודים מומרים. כידוע ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא והקונים מטעם העדה החרדית באים לשדה לרכוש את הסחורה והרי זה דין קבוע. ועל כך אנו חברי הסנהדרין שכת"ר לא רצה להכיר בה יזמנו פניה לרב קנייבסקי שליט"א וענה לפנות לרב אלישיב שליט"א ופנינו במכתב מסודר לרב אלישיב ושם זרקו את המכתב. גם לביה"ד של העדה פניתי במכתב בענין ולא זכינו למענה. בית הדין לפי הנראה בעליל המשיך בשיטתו מבלי לשים אל לב לבעיה זו.
ט.     כדי שכת"ר לא יחשוב שאני הולך בדווקא נגדו הרי יש עוד בעיה ניכרת. כידוע כאן בארץ יש כנראה כחמישה וחצי מיליון יהודים.כשסופרים את היהודים בכל העולם בשיטות שונות סופרים מטבע הדברים גם את הקונסרבטיבים והרפורמים. אולם הללו מגיירים שלא כדין כבר מאות שנים ובקהלותיהם הולך וגדל בהתאם שיעור הגויים. ולכן כשאומרים שיש 13-14 מיליון יהודים בעולם אין זה ברור שזה אכן כך ויש לפי הנראה להפחית מחשבון זה רבים שאינם יהודים לפי האמת. ואז, יכול להיות שבגולה יש כעת פחות מחמשה וחצי מיליון יהודים כלומר רוב ישראל על אדמתם. וחזר המצב ששמיטה בזמן הזה עשויה להיות מדאורייתא.
בברכת התורה
הק' באלפי ישראל דב שטייןפתח חרצובות רשע של הפרוזבול

כדי למנוע מצב כזה ואמירה כזאת:
דאמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליני (שמואל אמר: פרוזבול זה עלבון לדיינים הוא, אם אאזור כוח - אבטל אותו!) – גיטין ל"ו ב

ה' שלח את ישעיהו הנביא ללמד אותנו:

הֲלוֹא זֶה, צוֹם אֶבְחָרֵהוּ--פַּתֵּחַ חַרְצֻבּוֹת רֶשַׁע, הַתֵּר אֲגֻדּוֹת מוֹטָה; וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים, וְכָל-מוֹטָה תְּנַתֵּקוּ
. – ישעיהו הנביא נ"ח:ו

פרוש דברי ה' בפי הנביא: אסור להתקין תקנה שתמנע את האפשרות לתקן החלטות מוטעות

אנו לומדים מתורה שבע"פ:

גזירה שפשט איסורה בכל ישראל, בית דין מאוחר יותר לא יכול לבטל אותה, גם אם הוא גדול מבית הדין המקורי, בחכמה ובמנין החכמים. ואם לא פשטה הגזירה בכל ישראל, אזי גם בית דין קטן יותר יכול לבטל את אותה גזירה. לעומת זאת, תקנה ניתנת לביטול על ידי בית דין מאוחר, אם הוא גדול בחכמה ובמנין מבית הדין המקורי.
גם מלכתחילה קיים כלל לפיו "אין גוזרים גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה."

התקנת פרוזבול היתה מוטעית והיא נעשתה תחת לחץ הרודן הורדוס.

זה שמוש ציני בתורה לטעון כי אין שום אפשרות לבטל תקנה אלא על יד בית דין גדול בחכמה ובמנין מבית הדין המקורי. כי אם אנו יכולים למדוד את חכמתו של בית דין אנו חייבים להיות מעליו בחכמה!

אחרי למעלה מאלפיים שנה של ראיה בדיעבד אנו, כל הדור הזה (שאנו בוודאי גדולים במנין מכל בית דין), יודעים את הסבל שתקנת פרוזבול גרמה ואנו, כולנו יחד, חכמים יותר ממי שתקן את התקנה ההיא המוטעית, שנתקנה מתוך פחד מבעלי ההון והמשיך אותה מפני אופורטוניזם

כמו כן, עם ישראל לא יכול לעמוד בתקנה זאת. בית המקדש לא היה יכול לעמוד בה.

סבלנו למעלה מאלפיים שנים בגלל ההחלטה המוטעית הזאת. די!

יש לבטל פרוזבול לאלתר!

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com


פרוזבול הביא אסון על עם ישראל -  עלינו לבטל אותו לאלתר

יש לנו שנתיים וחצי עד שנת השמטה הבאה.

עד אז, זה חיוני להגיע אל כמה שיותר בני תורה אמתיים ולארגן קריאה המונית להשמיט את כל החובות כדת וכדין.

כמו כן, אנו חייבים לבדוק כבר, עכשיו, אם שיטת גדול יבולים הנקאת אקווהפוניקה, בשלוב חקלאות אנכית, מתאימות לגדול יבולים בשנת שמטה.

כמו כן, אנו חייבים כבר לחשוב על איך לארגן הפגנות המוניות נגד כל ריבית על כל חובות - כדת וכדין.

פרוזבול הותקן בימי הורדוס הארור והמתועב. הוי אומר, הוא נעשה מתוך פחד, ולא אמונה.

חשוב לשמור ולעשות כל מצוות ה'. כל מצווה ומצווה דורשת יכולות מוסריות ורוחניות מסוימות ושונות . וכל מצווה ומפתחת כוחות מוסריים ורוחניים שונים. עשית כל המצוות מביאה שלמות במוסריות ורוחניות.

מצוות שמטה היא סוף הדרך בנאמנות מוחלטת לה'.

שמטה היא המצווה המפרידה בין אלה שיש להם אמונה שלמה ומוחלטת בה' ואלה שפשוט אין להם את זה. שמטה מפרדיה בין יראי ה' ואלא שפוחדים מההורדוסונים המתרחשים לבוא לעולם.

עשית המצוות השונות גם גורמת לתופעות השונות בבריאה להיווצר.

עשית מצוות שמטה היא המצווה הגורמת לכלכלה הוגנת ואנושית המאופינת בשפע להיווצר בעולם. אי-עשית שנת שמטה כהלכתה גורמת לההפך להיווצר בעולם - כפי שאנו רואים לדאבוננו.

אין לזלזל בשום תכונה קדושה ועשית המצוות, חס ושלום! אולם, מי שלא רוצה בכל לבבו ממש לשמור שנת שמטה כהלכתה, כולל השמטת חובות ושחרור עבדים (כולל עבדי משכורת), הוא אדם שאמונתו  חלקית, מסויג ועל תנאי. הוא גם לא יהודי דורשים את מירב הצדק והמשפט.

יש לכבד כל בן תורה. אבל נדרש אומץ מיוחד להתהלך לפני ה' כרצונו ונדרש צמאון לצדק ומשפט.

ואם אין לרבנים האומץ לעבוד את ה' עד הסוף, אם הם לא ממש ששים להוכיח לה' את אמונתם השלמה, אם הם לא צמאים לצדק ומשפט כמים; הם לא ראויים להיות רועי צאן ה' יתברך.

מישהו אמר לי דבר מאד צפוי המאפיין את המחשבה של רוב הדתיים.

"אי אפשר לומר שפרוזבול זה המצאה, אינך יכולה להגיד זאת, זה עוקר יסוד מדברי חז"ל.

הכל טוב ויפה, שיש לך כאב לעניים, אני גם כואב את כאב ישראל , אבל לא יתכן לחשוב כך, זה מוגזם מאד. אינך יכולה לומר "שאלתי מעם ה'" מה את בדרגת נבואה, והיום אין נבואה בכלל. באמת. את יכולה לומר להשמיט כספים, ולדעתך הפרוזבול נוצל בצורה לא טובה אבל לא לעקור אותו מהשורש, זה תקנה של הלל שהוא ניצוץ משה רבינו, לא מקובל עליי. ולא על חכמים"

עניתי לו:

אני אגיד לך מה אני לא יכולה לעשות.
אני לא יכולה לראות את עמי מתרושש.
אני לא יכולה לראות את בעלי ההון רומסים את העם.
אני לא יכולה לראות שאפילו ילדי ישראל נחשבים כמסחר
אני לא יכולה לשקר לעצמי.

הלל טעה וזאת האמת. הוא פחד. הוא מעל. הוא חטא.

כל הכלכלה בעולם מצורעת בגלל ההחלטה הזאת.

"האבן היסוד" שלך רקובה - יש לעקור אותה.

התעורר מהאשליות שלך!
להגן על פרוזבול זה להגן על כהני בעל ותו לא.
פרוזבול - פרוז בעל
אתה מבין?
שה' יסלח לך!

איני רשאית להתפשר בדבר זה או לתת לסנטימנטים להזיז אותי.
לא אפחד. ולא אשבר.
אומר את אמת התורה!!!

פרוזבול העבודה הזרה הכי מטונפת שיש.
אתה יודע שיש נשים העובדות כזונות כדי להחזיר חובות?
אתה יודע שיש ילדים שנשלחים לרחוב להתקבץ בגלל שמשפחותיהם התרוששו? לך תדע מה קורה להם ברחוב!
אתה יודע שיש סטודנטים המוכרים סמים להחזיר הלוואות?

מה יש לך וכמוך!? פחדנים! נאמנים למה? - לדבר המביא חטא וטנופת וסחר בילדים!
מה יש לך???!!!

אגיד לך את כל האמת המכוערת בלי הנחות.

הרשע לא משגשג בעולם בגלל הרשעים - אלא בגלל חלשלושים וחסרי עמוד השדרה - כמוך וכמו רבך הלל!
למה ה' ישתבח שמו לעולמי עולמים צווה עלינו לשמור את השמטה במילים כה חזקות וחד משמעיות?!
כדי למנוע את כל הזוועות הנובעות מחובות!
ואתה וכמוך מתווכחים עם דברי ה' ומצטדדים נגד ה' ועם בובה של הורדוס?!?!?!

אם אין היום הנבואה זה רק מפני שלא שמרנו שמטה. ככתוב:

וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ, וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ

אביני = נביאי

לא יבוא נביא שלא יאמר : שמרו שמטה!
אתה וכמוך אוהבים את המצב בלי נביאים - כי אתה יודע מה הם יאמרו לך!
כל פעם כשאתה וכמוך שומעים את האמת אתם אומרים: אין נבואה היום. ולכן לכם אין

מישהו אחר כתב לי (כצפוי): "כמו שכבר אמרו רבים וטובים לפני, אל תבטלו את החוב - בטלו את הריבית על החוב.

הלוואות הן חיוניות לכלכלה, שמיטת חובות מורידה את המוטיבציה להלוות . הילל הזקן הבין את זה וביטל ברוב חוכמתו את שמיטת החובות."

עניתי לו:

אומרים שבית המקדש השני נהרס בגלל שנאת חינם. האמת היא: הוא נהרס בגלל שנאה יקרה מאד. בגלל הפרוזבול בית המקדש השני נהרס

מיחסים את פרוזבול להלל הזקן כי הוא ידוע כאוהב ישראל. אני לא מאמינה כי הלל הזקן התקין פרוזבול. הטכניקה ליחס דבר מאוס לבעל חסד כדי שהוא יתקבל כדבר חסד עתיקת יומין.

בוודאי שמטה מורידה את המוטיבציה להלוות כסף! כל הרעיון הוא לדרבן אותנו לחפש שיטות כלכלה בהן אין צורך להלוואות!

יש כמה וכמה דוגמות בתורה של מצוות המדרבנות אותנו אל מידת חסידות הרבה יותר גבוהה מהמינימום הנדרש. שמטה אחת מה.ן

היהודים המתעקשים על עבדותם, יזרקו לדרור בשנת יובל.

:0)

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

פרוזבול: בצע, התרפסות וצביעות

בגישתנו לאמת הקשה אודות תקנת הפרוזבול עלינו להצטייד בקשר חזק אל ה', אהבת התורה ומחויבות לאמת לגבי עם ישראל והאנושות. עלינו להיות אמיצים מאד, כי מאז החלת הפרוזבול כל הנכלל במושג 'תורה' השתנה ועלינו להיות עזי נפש ולהבין כי רימו אותנו – נעשה שימוש נלוז בביטחון ששמנו במורים שלנו.

מאז הותקנה תקנת הפרוזבול שובשה גישתנו אל התורה כדי שנחשוב כי פרוזבול, מלבד היותה מוסכמת, היא פעולתו של חכם, אוהב-אדם בל-יעורער, שהקדיש את כל עצמו לתורה ולרווחת בני עמו. כדי שנקבל את ההונאה ההלכתית "פרוזבול", לימדו אותנו לפרש את התורה בחשיבה מוגבלת. השפעתה השלילית שוררת על כל מציאות חברתית-כלכלית שלנו מאז ואילך; רע יותר – חשיבה מוגבלת זאת הורסת את יכולתנו לפרש את התורה בדעה צלולה, ביושר ובלב שלם.

התעללו ברגשותינו ותעתעו בנו באכזריות כדי שנקבל את הפרוזבול. השתמשו נגדנו בכבוד שרחשנו כלפי אהבת החסד ובביטחוננו בשפלות רוחם של החכמים כדי שנסכים להתרוששות כלל-יהודית מתמדת וממוסדת – ונאמין כי רכינתנו תחת העול כמצוות העשירים היא התגלמות החסד והענווה, בעוד כבוד התורה נרמס.

הקשר שלנו עם ה', יכולתנו לראות את התורה בבהירות ובפשטות הלב, נגנבו מאתנו כשאולפנו לפרש את התורה בכפל-משמעות, המתחזה להתקדשות לתורה וללימודה. נשכיל מההתעוררות החדשה בציבור המאפשרת לנו לראות כי בעלי ההון ומנהיגים פוליטיים משקרים לנו וגונבים את דעתנו בתחכום. אם נהיה אמיצים וכנים לגמרי, נראה אותן המניפולציות בטקסטים בענין הפרוזבול. בעשותנו זאת אולי נצליח, בע"ה, לבטל את הנזק שנגרם למחשבותינו ולרגשותינו ונוכל לשוב אל ה' באמת ובצדק.
הנביא ירמיהו אמר בשם ה' (פרק ל"ד):
יד  מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים תְּשַׁלְּחוּ אִישׁ אֶת-אָחִיו הָעִבְרִי אֲשֶׁר-יִמָּכֵר לְךָ, וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים, וְשִׁלַּחְתּוֹ חָפְשִׁי, מֵעִמָּךְ; וְלֹא-שָׁמְעוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֵלַי, וְלֹא הִטּוּ אֶת-אָזְנָם.
טו  וַתָּשֻׁבוּ אַתֶּם הַיּוֹם, וַתַּעֲשׂוּ אֶת-הַיָּשָׁר בְּעֵינַי, לִקְרֹא דְרוֹר, אִישׁ לְרֵעֵהוּ; וַתִּכְרְתוּ בְרִית, לְפָנַי, בַּבַּיִת, אֲשֶׁר-נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו.
יז
  לָכֵן, כֹּה-אָמַר יְהוָה, אַתֶּם לֹא-שְׁמַעְתֶּם אֵלַי, לִקְרֹא דְרוֹר אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ לְרֵעֵהוּ; הִנְנִי קֹרֵא לָכֶם דְּרוֹר נְאֻם-יְהוָה, אֶל-הַחֶרֶב אֶל-הַדֶּבֶר וְאֶל-הָרָעָב, וְנָתַתִּי אֶתְכֶם לזועה (לְזַעֲוָה), לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ.
כ
  וְנָתַתִּי אוֹתָם בְּיַד אֹיְבֵיהֶם, וּבְיַד מְבַקְשֵׁי נַפְשָׁם; וְהָיְתָה נִבְלָתָם לְמַאֲכָל, לְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְבֶהֱמַת הָאָרֶץ.

וכך היה – וכך נותר המצב.
האם אין זה נהיר לחלוטין כאשר ה' אומר (דברים, ט"ו):
ט  הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן-יִהְיֶה דָבָר עִם-לְבָבְךָ בְלִיַּעַל לֵאמֹר, קָרְבָה שְׁנַת-הַשֶּׁבַע שְׁנַת הַשְּׁמִטָּה, וְרָעָה עֵינְךָ בְּאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן, וְלֹא תִתֵּן לוֹ; וְקָרָא עָלֶיךָ אֶל-יְהוָה, וְהָיָה בְךָ חֵטְא.
י  נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ, וְלֹא-יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ:  כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה, יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, בְּכָל-מַעֲשֶׂךָ, וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ.

כלומר, על המלווה לתת את ההלוואה וגם לשמוט את החוב – אף כי ברור שסכויי ההחזר קלושים. היש בלב מישהו ספק כי ה' יפצה את המלווה שבעתיים? האוחז בספק איננו בן תורה אמיתי המאמין בתורה ללא סייג. אין להרשות לאדם כזה להיקרא "רב" וללמד תורה. במקום אילוץ העשירים לעשות את אשר נצטוו מפי ה', או אילוצם להקים מערכת כלכלית צודקת יותר – בה הלוואות לא תהיינה נחוצות כי לא יתקיים עוני – הלל ניצל את סמכותו ודחף את העניים, חסרי הישע, לקריסה כלכלית. שיטת עבדות-ההלוואה-הנצחית מצאה חן בעיני רבנים שבאו אחרי הלל והם הוסיפו לטמטם את מוחותינו. הלל, לדבריהם, תיקן פרוזבול כדי למנוע מן העשירים להתנגד למצווה מן התורה. נו, באמת! איזה יהודי יהיה טיפש עד כדי קבלת טיעון מופרך זה?!
פעמיים נשלחנו לגלות, טרף קל לאויבינו, כי לא קיימנו את מצוות השמיטה – ובכלל זה השמטת החובות ושחרור העבדים. הנחנו לעשירים בינינו לעשוק את העניים. בגלל שעבוד העניים בחסות הרבנים, "וכמו כן" משום שהעניים קבלו עליהם את הזיוף ההלכתי "פרוזבול" (= תקנת העשירים) והפיצו אותו ברבים, נפתחה 'עונת הצייד' שהוכרז על כולנו:
לָכֵן, כֹּה-אָמַר יְהוָה, אַתֶּם לֹא-שְׁמַעְתֶּם אֵלַי, לִקְרֹא דְרוֹר אִישׁ לְאָחִיו וְאִישׁ לְרֵעֵהוּ; הִנְנִי קֹרֵא לָכֶם דְּרוֹר נְאֻם-יְהוָה, אֶל-הַחֶרֶב אֶל-הַדֶּבֶר וְאֶל-הָרָעָב, וְנָתַתִּי אֶתְכֶם לזועה (לְזַעֲוָה), לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ.  (ירמיהו, לד: יז)

סמוך לזמן תקנת פרוזבול החלה הגלות השנייה, האיומה ביותר – שלא נסתיימה, במובנים רבים, עד היום. יהודים עשירים לא שחררו את עבדיהם והעניים בקרבנו לא דרשו לעצמם דרור, בשם ה'; וכך ניתן חופש לגויים (שבקרבם נאלצנו להתגורר) לעולל לנו כל רעה העולה בדעתם. כולנו יודעים: אין כמעט גבול עליון לאכזריות סוטה זאת; כי כל טיבם ומעשיהם של הגויים, כל אשר יחשבו ויאמרו, נקבעים לפי איכות תלמוד התורה שלנו. אולם אנו למדנו ולימדנו גירסה מסולפת של התורה – וכך הגויים שנוצרו בהבל פינו על פי התורה הכוזבת שנשפנו מנחירי אפנו, בנשימה הקדושה השוכנת בנו, באמת נעשו מחרידים.

האם הרבנים למדו לקח? האם הם חסים עלינו? לא! לפי ההיגיון המעוות והאכזרי שלהם: 'ממילא אנחנו בתפוצות, והשמיטה היא מצווה דרבנן; ואם אין ביכולתנו להשבית את השדות, אז גם לא נשמט חובות ולא נשחרר עבדים.' ואף כי ידעו היטב שבכך הם מותחים ומאריכים את זמן הגלות, הם החליטו: 'אין מחובתנו לשמור שביעית כל עוד אין מרבית היהודים שוכנים בארץ ישראל,' ביודעם כי הם עצמם מונעים את העם מהגשמת שאיפה זאת. לו העיזו רבני ישראל לבטל את תקנת פרוזבול, הייתה התפוצה מתחסלת באותו היום!

הם השתמשו נגדנו, בכחש ובלי נקיפת מצפון, באהבה הטבעית והתמימה אותה רוחש כל יהודי, כמצוות ה', לחכמים – כדי שנקבל עלינו עבדות-חוב שאותה, כידוע, אין לבטל והיא עוברת בירושה כי הרבנים, כידוע, מתכופפים לפי חוק המדינה. נצטווינו לאהוב ולכבד את חכמינו כי הם שומרים את התורה ומגינים עליה – אך לא כאשר הם פועלים בניגוד לדרכה. אין להבין מלשון המצוה של כיבוד חכמים כי החכם חסין מטעויות, או כי התחזות היא בלתי אפשרית. עלינו לבחון את דבריהם ומעשיהם של חכמינו ולוודא כי אין הם מנצלים לרעה את סמכותם. חכם הפועל נגד התורה הוא נתעב ועלינו להוקיעו.

בעודם מוכרים אותנו לשטן, אותם רבנים הבטיחו לעצמם את נאמנותנו לעבדות הנצחית שהם כפו עלינו בצאתם בכל מיני הכרזות אודות גדולתם, ולמעשה צדקתם המוחלטת, של הרבנים ואודות חרון-אף ה' שיומטר עלינו אם נתנגד לציווייהם של אותם "חכמים". חסינות אדם מטעויות איננה השקפה יהודית. למדנו שאפילו משה רבנו טעה; הוא היה אנושי, לכן לקה בשיבושי שיקול הדעת ואף בהתפרצויות חימה. תפיסת החלטתו של רב כלשהו (ותהיה אישיותו אדירה ככל שתהיה) כבלתי ניתנת לערעור, כפי שהורו לנו, היא כפירה בסמכות המוחלטת הבלבדית. כזב זה מוכר לנו מן הנצרות.

אין עיוות חמור מהדגשת הרבנים את מנוחת האדמה בשביעית בעוד הם מתעלמים מן הצורך למנוחת נפשם של האנשים החיים על פני האדמה. האם יתואר כי ה' חמל על רגבי העפר ולא על בני עמו?

רבנים אלה מקבעים את נפשותינו בעבדות משחר ילדותנו. בבית הספר ובת"ת הם מעלים על נס את התקדשותו של הלל לתורה, את ענוותנותו, את העוני המחפיר בו היה בצעירותו, את הפסקת גביית דמי כניסה לבית המדרש (למה בכלל החלו בכך?) בהשפעת מסירות נפשו (כאשר כמעט קפא על הגג, כידוע), ומעל לכל את אמירתו המפורסמת: "דעלייך סני לחבריך לא תעביד," (השנוא עליך אל תעשה לחברך).

וכך, כעבור כמה שנים, כשמלמדים אותנו על 'פרוזבול', אזי בשבילנו "מובן מאליו" שהלל הזקן תיקן את הפרוזבול – במסגרת שאר מעשיו הטובים ותרומיותו הנעלה, כהתקדשות-חסד. לא, אין זה כך!  אם שנוא עליך להיות בעל חוב לחברך, אל תחזיק אף אחד כבעל חוב כלפיך!

אם נביא כמשה רבנו עצמו לא היה פטור מרגעי חולשה וסערות רגש, איך נעז להניח כי הלל היה במדרגה מעליו? במציאות הפוליטית היו חייליו של הורדוס נושפים בעורפו של הלל, וכל חכמי ישראל ידעו את נחת זרועו של הורדוס ששתל את סוכניו בסנהדרין. נתבונן בעובדות: הלל נשבר תחת לחץ.

כידוע לכל, אחרי זמנו של הלל הזקן (סוף המאה הראשונה לפנה"ס וראשית המאה הראשונה לספירה), הנשיא כמעט תמיד היה צאצא של הלל. האם אין זה מוזר? נשאל את עצמנו: מדוע לא התקיים מעולם "בית ירמיהו", "בית אליהו" או אפילו "בית אלישע"? – כי נאמנות לשליט תמיד משתלמת ותגמולים מפוקפקים אלה לא יוצעו (קל וחומר לא יתקבלו) ע"י משרתי ה' הנאמנים.

מסקנתם הבלתי נמנעת של כל צלולי הדעת ויישרי הלב, נאמני התורה ויראי ה' האוהבים את בני ישראל, צריכה להיות: אף כי תקנת פרוזבול הותקנה בידי הלל, שענוותו ואהבת החסד שלו היו אגדיים,  תקנת הפרוזבול היא פגיעה קשה בעם ישראל ובתורת ישראל, שהביאה ייסורים לא-יתוארו על עם ישראל לדורותיו והייתה הבסיס לאי-צדק כלכלי ולהשחתה ברחבי העולם. הפניות אגדיות או מסולפות אל 'סמכות', להטוטי-חקיקה מטעם רבנים שבאו בעקבות הלל (להצדקת הפרוזבול ולהארכת תחולתו, כלומר: הטחת דברים כלפי ה' ותורתו), כמו גם קבלתם הכנועה של אבותינו ואמהותינו את ההלכה הכוזבת במשך דורות כה רבים (של סבל, חיים מאוסים, סכנות והשפלות) – כל אלה לא יוכלו להצדיק את קיומה רב המכאובים והיגון של עבדות החוב המתמשכת שבאה עלינו ועל שאר העולם בתקנת הפרוזבול.

עלינו  לבטל   את  הפרוזבול   מיד !

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com