Thursday, December 31, 2015

ב"ה

אתחול הבריאה

אם נשמור שמיטת חובות כדת משה, ה' יתברך יאתחל את הבריאה כי הפרושים הקשים של ערלי השפתים יתבטלו. זאת הסיבה שאנו מצווים לשמור שמיטת חובות - היא שומטת את פרושי הכתב הלא נכונים ומחזירה את הכתב למצב בראשית.

חובות = 422 = כתב

שמיטת חובות גורם לשמיטת פרושים לא נכונים. זה לא מאוחר! אפשר לעשות מצוות חיונית זאת בכל עת.

Wednesday, December 30, 2015

ב"ה

נחלות ישראל  - פתח אליהו

נחלה = 93 = צבא = אנכי הוא
=  הוא כסא = הוא מוהל = הוא מולה
=  אליהו לוה = בכל ספר מלכים
= 1092 = 93

נחלת = 488 = פתח = הגעתי

מדובר בפתח אליהו.

נחלות = 494 = פותח = פתוח
=  + פתח = סוד קדש הקדשים
=  1493 = 494

הבעיה הוא: לרוב עם ישראל אין מושג מהי ארץ ישראל או מהי נחלה.

אָ֗ז תִּתְעַנַּג֙ עַל־יְהֹוָ֔ה וְהִרְכַּבְתִּ֖יךָ עַל־בׇּ‍֣מֳתֵי במותי אָ֑רֶץ וְהַאֲכַלְתִּ֗יךָ נַחֲלַת֙ יַֽעֲקֹ֣ב אָבִ֔יךָ כִּ֛י פִּ֥י יְהֹוָ֖ה דִּבֵּֽר

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו
ב"ה

זמן הנצח

אם הסודות של הכוכבים מתגלים, אז הזמן הגיע לדבר על הזמן. רק ארמוז, בע"ה, על הדברים הבסיסיים בענין הזמן. המבין יבין.

זמן = 747 = להבין = מקראות

נצח = 148 = קמח = המעגל = לנסח
= פסח = פסגה = פה נביא = כל הגה פה

זמן הנצח = 900 = שם = ע"ב האותיות
= כנסת ישראל כותבת = 1899 = 900

הוה נצחי = 174 = עקד

ההוה נצחי = 179 = עקדה

בהוה נצחי = 176 = לפניו

אנו חווים את הזמן והמאורעות בו לפי הבנתנו את המקראות.

ספר חיי = משיחי

ספר ימי = 400 = ת = הנשמה = כל עפר
= כל שכל

ספר ימיו = 406 = ת"ו = אתה

ספור ימיה = 411 = אתי = תהו = אלישע

ספור ימיו = 412 = בי"ת = בקדשו
= בתי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
= השם פרש כל מלה = 1610 = 611

יום = 616 = התורה = דורות
= ברית כל בית ישראל = 1615 = 616

את יום = 1017 = חי = בהוה

יום זה = 628 = חיים = אדם בהוה
= עמך בהוה

את היום = 1022 = 23 = החי = חיה
= ראיתי את = ראיתי ישעיהו

ערב = 272 = צדק וחסד

וְהַעֲרֵב נָא, ה' אֱלֹהֵינוּ, אֶת דִּבְרֵי תוֹרָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִי כָל עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל

בקר = 302 = אקרא = שב
= לנסח את המקראות = 1301 = 302
= קראתם

בקר וערב = 580 = פרש = שפר = שערי

לילה = 75 = מלה

בקר ערב ולילה = 665 = הנם = המים = פרש מלה

פרוש מלה = 661 = אסתר

פרוש כל מלה = 711 = אין = העולם = אשתי
= תורה המלכה = את הרה המלכה = אדון

צהרים = 905 = השם = המתמידות
= כתבתי חכמה

אור התורה אמור להיות כאור הצהרים בכל עת.

הנץ = 955 = השמים = הספר האדם = כל צהרים

בקר צהרים ערב ולילה = 1560 = 561 = אינך
= אשר עולם שמחה = אשר עולם גשמי
= אדמתנו עולם שמחה = אדמתנו עולם גשמי

זמנים = 707 = השבת

שבת = 702 = בן = ברך = בקר הנשמה
= בקר כל שכל = בת מכל דור

העולם שכלו שבת הוא עולם בו אור השחר עולה על השכל בהוה נצחי.

הזמנים = 712 = בין = תשבי = שבתי
= חשב בת = שבח בת

שבתאי = 713 = תשובה = אלישע שב
= עלץ תשבי = 1712 = 713 = קרן הזמנים

כל נצחים = 808 = רחם = אברהם = ברא אדם
= נצח ימים = לנסח ימים

די בכך בינתיים. על  הקורא/ת להבין את היתר בעצמו/ה.

Wednesday, December 16, 2015

ב"ה

רז סוד = נהיה אור

רז סוד = 277 = זרע = עזר = נביא הבורא
= כל זכר = כל ברכה = רזי עולם שמחה
= 1276 = 277 = רזי עולם שמחה
= הזהר עולם שמחה = הזהר עולם גשמי
= נהיה אור = נהיה אור = נהיה תקון  = נהיה שקוף
= נהיה שוקף = נהיה דבר העתיק הקדוש
= קרקע ציון = יהי אור ויהי אור ציון
= יהי תקון ויהי תקון ציון = 3274 =  ברא מתגלם
= נהיה עלץ ונהיה צהלה = הויה אור בלבי
= כל בית ישראל יחד אור בלבי

הבורא מתגלם = 1287 = 288 = פרח
= הזורע = הזרוע = 1287 = 288
= מחמר = חמר לי! = יעברו = דברי חסד

פרח עץ החיים = 1891 = 892
= עץ החיים הבורא מתגלם = 2890

פרי עץ החיים = 1893 = 894 = נגלה ציון
= ועד צדיקים = לכל צדיקים = לכל הגוף
= צחוק לכל עמך

Wednesday, December 2, 2015

ב"ה

ויאמר הויה אל משה לאמר

וידבר אלהים, אל-משה; ויאמר אליו

בראשית דרכנו, כלנו קוראים את המילים האלה ועוברים עליהן בקלות ובמהירות כי אנו חושבים כי הם מין מבוא לעיקר הדברים. עצם העובדה שדברים אלה חוזרים על עצמם פעמים רבות היא בעינינו סיבה לחשוב: 'נו! ראיתי את זה כבר! הלאה! לענין!'  אולם, הם עיקר האמירות. כדי להבין את האמירות הבאות אחרי מילים אלה נכונה, עלינו להבין את המילים האלה. רק אז נראה את המצוות בעיניים בהירות ובלב טהור.

הבה, בע"ה נראה את פנימיות הדברים.
בכל מקום בו כתובה אות סופית, הכוונה היא לערך האות הסופית.

ויאמר = 257 = נאור = כל אור = כל תקון
= 1256 = 257 = תקון אדמה = זמרי
= הזמרה = הוא מהר = דברי אלי
= כל נודרי שלום = ישי שלום
=כל נודרי שם אלה = חזרתם אלי

הויה = 26 = זוגי = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26 = עמך הקדוש = האדם הקדוש
= אב ואם הקדוש =
= בבשרך אם ואב שמי השמים בארץ
= 4022 = 26
= גם את אב ואם שמי השמים בארץ
= משה רבנו ישעיהו אב ואם שמי שמים בארץ
= את משה רבנו אם ואב שמי השמים בארץ

אל = 31 = הויה בבשרך =1030 = 31
= גם את הויה = גם את כל בית ישראל יחד
= 2029 = 31 = נעשה אדם

הויה אל = 57 =אנו = נגד = גיל דוד
= נעשה אדם האדם הקדוש = 2055 = 57
= אתם הכל = 1056  = 57 = אתם כלה
= נעשה אדם עמך הקדוש
= נעשה אדם אב ואם הקדוש

משה = 345 = שמה = שליה = שיהיה באהבה
= הספר = פרדס העתיק הקדוש = 1344 = 345

= משיח שלומים = כל משיח שלום
= אהבת שם אלה = מקדש עולם צדק
= לב בתי עולם צדק = מקדש כל כ"ז אותיות
= ילדת עולם צדק

אל משה = 376 = עשו = שעו =אעשה
= משפטי שלום = 1375 = משפטי שם אלה

וידבר = 222 = דבריו = כבר
= ראה הוה = ראה זוג
= הוה בצחוק = זוג בצחוק
= צו חק חי = רזיה = הזהר בבשרך
= 1221 = 222 = אחזור = תקון באהבה
= שוקף באהבה = אור נביאי השלום

אלהים = 646 = מדברת = אם הולד
= לדורות = אלה האדם = אלה עמך

אליו = 47 = נעשה זוג אדם
= 1046 = 47 = עלץ אליה

לאמר = 271 = ארע = ירמיהו

בכל לימודינו עלינו להתכוון להביא שלום על לב ירמיהו הנביא כי הוא  הנביא הכי פצוע עבורנו מכל הנביאים. כל הנביאים כלולים זה בזה. אם נצליח לנחם את ירמיהו הנביא, הרי נחמנו את כולם. הבה נשמח את מורנו ירמיהו הנביא, נחזור אל ארץ ישראל ונשמור מצות שמיטת כל חוב שם [פה].

ויאמר הויה אל משה לאמר = 930 = שלם

וידבר אלהים אל משה = 1244 = 245
= מהר = רמה

ויאמר אליו = 304 = פרח זוג = פרח הוה
= בקרב = כל אור העלץ אלי = 1303 = 304
= כל קרן האור אלי = כל קרן עם ישראל אלי
= 2302 = 304 = שד*

*וזה סוד השדים. ידיעת הסוד, דהיינו הפנימיות, של הדבר היא התקון. למה לפחד?