Monday, December 29, 2014

ב"ה

משיח

משיח = 358 = ספר חי = השמחה = בהוה שלי

מצאתי = 541 = ישראל

Wednesday, December 24, 2014

ב"ה

פתרום בעיות הממסד

רבותי ואחי היקרים מכל, הבעיה אינה עולם העסקים או הממשלה, ולא מערכת המשפטים או רווחה. הבעיה בעולמנו היא העצב.
רוב היהודים אינם רעים. אבל, רובנו עצובים והעצב העמוק ההמוני שלנו גורם למצבים עצובים להתיצב מולנו.
שימו לב עתה ללשון במשפטים הבאים. (כל מה שאני אומרת כאן נכון גם ליהודיות, אפילו עוד יותר). כשיהודי עצוב  הוא מעצב מצבים בהם העצב מעוצב ועצום. המצב נראה לנו כאילו הוא קים בפני עצמו כי הוא מעוצב ויציב כל כך. אולם, הוא עוצב ע"י העצב שלנו והוא יכול להתמוסס בהדרגה ע"י שמחתנו.
יהודי עשוי לשאול: איך אני יכול להיות שמח? רווחה לקחו את ילדי! או: אני כבול בזרועות של הוצאה לפועל! את מציעה לי לשמוח?! או: אני חולה וסובל מכאבים! איך אוכל להיות שמח?
כל השאלות נובעות מהאשליה ששמחה היא תגובה למצבים. שמחה, יותר מאהבה, *חייבת* להיות בלתי תלויה בשום דבר. רק כאשר יהודי יכול לצוות על לבו להיות שמח, למרות הכל, הוא מתקשר עם כח השמחה מכל דור ודור. טמונים בנו כל הזכרונות של לימודי כל היהודים מכל דור, וכל החכמה של הדורות הבאים כבר קיימת בנו. אנו יכולים להתקשר עם כל חכמה ושמחה אלה והכח בהן לאין ערוך יותר חזק מכל המערכות הקיימות בדור זה בלבד.
עלינו להטיל שמחה בלב לא מפני שהיא נעימה. אף אחד לא רוצה ליהנות כשהאהוב והיקר מכל סובל. אנו מטילים שמחה בלב כי השמחה מרחיבה את מודעותנו וממקום של שמחה אנו יכולים לראות אפשרויות שאנו לא רואים במוחין הקטנות של  עצב וצער. זאת לא רחמנות להזדהות עם הסבל של הזולת ע"י הטלת סבל  על עצמנו. זאת העצה של היצר הרע. אנו לא מצילים אדם מהבור ע"י קפיצה אל תוך הבור. אנו חייבים להיות מעל הבור כדי להציל אותו.
הנסיון להלחם במוסדות הרשע בכעסים, בעצב ובשינאה לגביהם נכשל, כושל וייכשל כי ה"אנרגיה השלילית" שלנו דווקא מיצבת את המצב בעצב.
רק כשאנו יכולים לעורר שמחה בלב, אנו מתחילים להמיס את המצבים העצובים שלנו ואנו רואים יותר אפשרויות לפעול הכוללות יותר פוטנציאל להיטיב את המצב.

Friday, November 7, 2014

ב"ה

ענג נצחי

בעברית תקינה המילה "עונג" כתובה ענג. אם כי, אנו יכולים לכתוב ענוג (ולא עינוג) או וענג או ענגו. במקום "עינוג", אפשר לכתוב יענגו או וענגי. כשאנו עושים גימטריאות, עלינו להקפיד על איות נכון כדי לגלות את הסודות הטמונים בתורה.

כמו כן, כאשר אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לגימטריה של האות הסופית. אם וכאשר אתכוון לגימטריה הרגילה של אות, אכתוב את האות הרגילה, גם בסוף תיבה. למשל: אם כתבתי את האות ם, אני מתכוונת ל-600, ולא ל-40. אם אתכוון ל-40, אכתוב מ, ולא ם, גם בסוף תיבה. אדם = 605, אדמ = 45.

הענג הוא ראשית מחשבת הויה, תכלית הבריאה ויסוד כל בריאה. על המבקש להגיע עד סוף מחשבת הבריאה להעמיק בענין הענג כי החכמה היא הענג.

למילה ענג יש גימטריה מוזרה: 123. מספר זה נראה חסר משמעות ומבקשת השלמה. האות הטבעית להשלים את הערך 123 היא ז, כדי לסכם למספר עגול. בע"ה, תכף נראה מה קורה כאשר אנו משלימים את המילה ענג = 123 באות ז' ולמה ומדוע זה כה משמעותי.

לפני כן, ברשותכם, כמה חילופים למילה ענג:

ענג = 123 = כל חכמה* = כל יחוד אל דוד = חסד אמי
= כנסת ישראל אמי = 1122 = 123 = חסד מתים
= גמל כל = מלא בכל
= יסוד גיל = יסוד גדול = אדמה חכמה = סוד נבא
= נביא עולם שמחה = חג אליהו עולם שמחה
= חכמה אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי קוף ריש שין שין תו
= 11,039 + 73 = 11,112 = 123
= יהיה נגלה = קבוץ כל בית ישראל יחד נגלה = 2121 = 123

*ענג = כל חכמה. הענג חיב להיות בחכמה. אחרת הוא אינו ענג אלא השתוללות והתהוללות.

ענג לכל = 203 = ענג ועד = עוד ענג = באר = אבר = ברא
= ענג יסוד = ענג לומד = ענג למוד

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם = יסוד אדם ענג

ספר התורה פותח באותיות ברא = ענג לכל. ענג לכל הוא ראשית מחשבת הויה ותכלית הבריאה, כפי שאמרנו. עתה אנו רואים שהדבר נכון וקים.

בראשית = 913 = ענג לכל קים = עוד ענג קדום
= ענג קים ועד = ענג יסוד קים
= ענג יסוד עלץ אדם לעד = 1912 = 913
= תקון עולם = שם אחד = כל כ"ז אותיות אחד
= כל כ"ז אותיות אהבה = עולם צדק

קבוץ כל בית ישראל = 2011 = 13 = אחד = אהבה

ענג אהבה = 136 = קול = קרן הצהלה = 1135 = 136
= צמו = ענג קבוץ כל בית ישראל = 2134 = קול

ענג יסוד עלץ אדם = 1808 = 809 = גוף = טף = גורם
= עלץ רחם = עלץ אברהם = קרן רחם = קרן אברהם
= בא ציון = המגשימים נשמתי

ענג יסוד עלץ האדם = 1813 = 814 = צדיקים = צוחקים
= הגוף

אמרנו כי יש משמעות מיוחדת בהשלמת המילה ענג באות ז ובמילים הכוללות את האות ז. הנה הטעם:

ז = 7 = בה  = תורת = 1006 = 7 = כל ספר התורה
= יצר עולם

ענג + ז = 130 = קל = צהלה = תורת ענג = 1129 = 130
= כל ספר התורה ענג = כל יום ענג הרנה ועד = התורה כל ענג הרנה ועד
= יצר עולם ענג  = עולם ענג מכל דור = ענג מכל דור המלא בחיים

זכר = 227 = ברכה = הבכר = הרכב = ענג לעד

ענג זכר = 350 = שמי = ענג ברכה = יסוד עולם שמחה וצדק

ענג הזכר = 355* = שנה = מחשבה = המשבח

355 הוא הגימטריה של המילה "ספירה". אין "ספירות". מחבר ספר הזהר, שלא היה רבי שמעון בן יוחאי, לא ירד לסוף הענין.

נקבה = 157 = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים

ענג נקבה = 280 = עיר = ענג כל הארץ = 1279 = 280
= כל הארץ ענג = ענג ירושלים = ירושלים ענג

ענג זקן = 930 = שלם

ענוג זקן = 936 = שלום = שם אלה

ממזר = 287 = רופא = פארו = רפאו = פאר העלץ
= 1286 = 287 = יסוד אור = אור ועד = עוד אור
= סוד עלץ וצהלה ועד
= יסוד תקון = תקון לכל = תקון ועד
= ענוג נצחי

הענג הוא יסוד כל רפואה.

ענג ממזר = 410 = ענג רופא = ענג יסוד אור = ענג תקון לכל
= 1409 = 410 = ענג תקון ועד = ענג יסוד תקון
= קדוש = קדשו = שמע = סוד ספר = דרור*

*תזכורת: בשנת השמטה עלינו לשמוט את כל החובות. דרור הוא ענג רופא.

הפרושים הנכונים של התורה גורמים ענג למעין בהם ולעושה אותם גם יחד. אם עיון ועשית מצווה אינם גורמים ענג, אנו יכולים להיות בטוחים כי לא פרשנו את המצווה נכונה. כמו בענין הממזר, הדוגמה החשובה ביותר של פירוש מצווה שגוי היא ענין העגונות. הרי:

עגונות = תענוגו = עלץ תענוגה

כפי שראינו בחילוף, ענג הממזר הוא יסוד תקון והתנאי לדרור וקדוש ה' יתברך. אם אנו מפרשים את ענין הממזר כך שאנו גורמים סבל, אנו יכולים להיות בטוחים כי לא הבנו את הענין ואנו חוטאים בעליל.

עלינו גם לתקן את פרושי הענין של מלקות.

ענג אליהו = 175 = מלקה = ענג בכל = הצהלה לי

בכל מקום בו האדם חיב מלקות, שם על השופטים לענג אותו בענג אליהו; כי האדם אינו עושה עברה אם הוא לא אומלל ועצוב. כדי להחזיר אותו אל המודעות האלהית שלו, עלינו להזכיר לו את הענג הפנימי שלו.

עלינו להעמיק בענין העגונות עד סוף דברי התורה ועד שנראה את התענוגים בדבר. רק אז נבין כי לא מדובר בשום סבל. ואם אנו גורמים לעגונות סבל בפירושינו, במקום תענוג, לא הבנו כלל וכלל את הענין. ענין העגונות הוא התענוג שבתענוג – המעמקים של תענוג. המפרש אחרת לא הבין וחוטא עד מאד.

בכל מקום בו אנו מוצאים ענג, שם אנו מוצאים שבת עולמים.

עולמים = 756 = נו"ן = כל עולם = המלא בכל חיים
= גלם ענג = החיים ענג

חי עולמים = 774 = עדן = בת שבע = שבת חסד
= ענג חי החיים

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג

פרוש דבר הנביא ישעיהו: וגם קראת לענג שבת.

ענג השבת = 830 = לתת = שלך = ענין

הענוגים מיועדים לעולם *הזה* ולנו, החיים עתה. אנו לא אמורים לחכות עד לאחר המות או ביאת המשיח להתענג מהחיים. העונג ומענג מבין את עניני השבת, החיים, המות והמשיח נכונה. הוא יודע מהו הגוף והוא מעריך נכונה את היותו בעל גוף. הוא יודע כי גם גופו חי עם נשמתו לנצחים ואינו מחפש עולם אחר לברוח אליו כי הוא חי חיי עדן בעולם הזה.

הזה  = 17 = ההוא = זהה = טוב = תורתי

עולם הזה = 723 = עולם ההוא = עולם זהה = עולם טוב
= ענגם

העולם הזה = 728 = ענג אדם = אדם כל חכמה
= זהה אין = זהה אשתי = זה האדון = העולם תורתי
= 1727 = 728 = כחן = יחודן = יחוד יודעים = יחוד נולדים
= יחוד מלכים = חיי נולדים

זה ענג = 135 = ענג בי = הוא ענג = קהל = הצהלה

Friday, October 17, 2014

ב"ה

בית מקדש

יד עושה = 395 = נשמה = דוד עושה

היד עושה = 400 = ת = הנשמה = ידה עושה
= חוה עושה = כל יקר לי = כל ספרי

ידים עושות = 1406 = 407 = אתו = אות

הידים העושות = 1416 = 417 = אותי = זית = הבית

מקדש הידים = 1073 = 74 = למד = עד = לבב גואל

בית המקדש = 861 = אסף = מקדש הידים העושות
= הידים העושות קדש לי = 1860 = 861 = לאלף
= לתת אל

עבודה = 87 = פז = חסד באהבה

הידים העושות הן כל ענין בית המקדש, אחי האהובים, היקרים מכל – הידים העושות ארוחת בוקר, הידים העושות את הכביסה, הידים העושות לחם, הידים העושות מלאכה למען המשפחה והאנושות – כל עושה לנו חסד באהבה.

אין שום צורך לבנות בית מאבן. אין שום טעם לעשות המחשה או הדגמה של העבודה שאנו עושים יום-יום. אנו כבר עושים את עבודת הקודש על אמת ולכל דבר. הרואה זאת כבר בגן עדן. רק עלינו להעריך את קדושת האדם.

Tuesday, September 30, 2014


ב"ה

סוד המשיח = משפחה

דוד = 14 = 1013 = אשר בשרי = שאר בשרי
בן דוד = 716 = וקים

 =
בן שאר בשרי = שבת שאר בשרי = יבשר אשר שבת
= 1715 = 716 =
יבשר אשר בן = בשרי אשר בת מכל דור

משפחה = 433 = סוד המשיח

יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם, וְתָגֵל הָאָרֶץ - תהלים צו:י"א

ביאת המשיח היא השכנת אשר ושלום במשפחה. זהו כל סוד המשיח.

תקון = 1206 = 207 = רז = אור = אדבר

מ = 40 = לי = גואל = היהודי = אבותיכם
= 1039 = 40 = כתר אבותי = תקון שרש לב
= לברוא נשמתי 

ש = 300 = כפר = יצר = מסר = בצבור = מכל דור

פ = 80 = ועד = עוד = לומד = יסוד = לכל

ח = 8 = תקון שרש = 2006 = תקון נשמתי

ה = 5 = אד = גב = עלץ כל בית ישראל
= 1004 = 5 = קרן כל בית ישראל
= כל קרן אמך בתי = כל קרן בתך אמי
= 2003 = 5 =אמי אמך בתי = אמי בית ישראל

תקון שרש משפחה = 2439 = 441 = אמת

משפחתי = 838 = חלף = לרחם = לאברהם = לברא אדם
= תקן לב אדם = 1837 = 838 = סכת משיח = סכת השמחה
= לבו נשמתי = שרש נשמתי = לבו אדם הפנימי
= שרש לבו

תקון שרש משפחתי = 2844 = 846 = מרום = מציון
= אמה נשמתי = שרש תהלים  = 1845 = 846

ספר החיים = 973 = שם חכמה = כל כ"ז אותיות חכמה
= עולם צדק חכמה = חסד האותיות חכמה
= קהל משפחתי = משפחתי הצהלה

התקון = 1211 = 212 = האור = רבי = עם ישראל
= אמך לפניך  

תקון סופי = 1362 = 363 = המשיח = פרוש נכוןב"ה

לעשות את המצות

בעברית נכונה המילה מצוות מאויתת מצות. כאשר אנו עושים גמטריות, עלינו להקפיד על איות נכון. הוספת אמות הקריאה ללא טעם תשבש את הגימטריות ותסתיר את האמת הטמונה בשפת הקודש.

לעשות = 806 = ציון = משכליות

את = 401 = קרן הנשמה = 1400 = 401
= ישעיהו = קרן כל ספרי

לעשות את = 1207 = 208 = דקדק = לעד לעד
= את ציון = ראשון = עולם אשר

המצות = 541 = ישראל = אמך

מצוה = 141 = הקול = קולה = מולדי אמי

לעשות את המצות = 1748 = 749 = טמן
= ציון את ישראל = ישראל את ציון

ף = 800 = רם = עצמם = נשמתי = שרש = פנינים = פנימיים = פעמים
= המטמון = לעשות את המצות אמי = 1799 = 800

תורה = 611 = אים = אם שאר בשרו = 1610 = 611
= את עצמי = מוליד את עמי
= מוליד את אליהו הנביא = נולד את עמי
= נולד את אליהו הנביא = סוד ישראל = סוד המצות
= סוד אמך

אנחנו, ישראל, המצות. אנו האב, האם, הבן והבת המוליד את עצמו והיולדת את עצמה.

עצמה = 205 = הר = מולדי עמה = נולד עמה

עצמו = 206 = דבר = ראה = נולד עמו = מוליד עמו

המוליד את עצמו = 702 = בן = שבת = בת מכל דור

היולדת את עצמה = 1061 = 62 = בני = הבנה

אנחנו השמים. אנחנו הארץ.

שמים = 950 = נץ = ספרים = ספר האדם
= ספר עמך = ספר דרות

מולידים את = 1101 = 102 = ארץ

אנחנו, ישראל, משה רבנו.

בני ישראל = 603 = בני אמך = משה רבנו = ישראל היולדת את עצמה
= 1602 = 603 = אני מוליד את אמי = אני נולד את אמי
= ישראל היולדת את עצמה = אמך היולדת את עצמה

אנחנו, ישראל, הויה.

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

אנו המשיח:

מולידים את עצמנו = 1357 = 358 = משיח

אנחנו, ישראל, הבורא, הנברא והבריאה.

המצות הן קיומנו. המצות הן כל דבר שאנו עושים. לא יכול להיות אחרת כי אנו, ישראל, המצות. אנו לא צריכים לעשות כל מיני חיקויים מוזרים של קיומנו. אנחנו לא צריכים לעשות פרודיות העושות אותנו ללעג בעיני הגויים, אשר אנו בראנו. פשוט עלינו לרחם על הגויים כי הם ילדינו הנולדים בצלמנו ואנו כל ישועתם. עלינו לנהוג באמת וצדק וכך אנו קימים את כל מצות התורה - את כולן, כי המקדש מעולם לא נהרס ולעולם לא ייהרס. העולם יהיה איך שאנו בוראים אותו.הרי כבר כתבנו: ובחרת בחיים.

למחול כל חוב – כספי או מוסרי – בשנת שמטה זאת!

Saturday, September 27, 2014

ב"ה

יום הזכרון

יום = 616 = התורה = דורות = שישו = שושי
= את ההרה

נזכור כי יש כ"ז אותיות באלף-בית, כולל האותיות הסופיות.

כ"ז = 27 = זבחי = היחד = יחדה = אגוד אחד
= תקון שרש אחי = 2025 = 27 = חוה תקון נשמתי
= חוה אור נשמתי = אחי אור נשמתי
= עלץ הויה = 1026 = 27 = קרן הויה = עלץ כל בית ישראל יחד
= קרן כל בית ישראל יחד

ר = 200 = הנני פה = אנחנו פה = צדוק
= מיכל המלכה 

זכר = 227 = זבחי צדוק = זבחי מיכל המלכה
= עלץ החוזר = 1226 = 227
= קרן החוזר = זבח עצמי = זבח דור = זבח עמי נולד
= יודע זבח אליהו הנביא

זכרון = 933 = עולם זבחי צדוק = זבחי אהרן

זובח = 23 = אברהם ויצחק = 1022 = 23 = החי = חיה

הראית את אהרן הכהן הגדול זובח? הראית את צדוק הכהן הראש זובח?
הראית את אליהו הכהן זובח? הזכרת?

עדין לא? אין דבר. אוטוטו יום הכפורים בא עלינו לטובה.


ב"ה

פסיכולוגיה הנלמדת ביום הזכרון

ף = 800 = תת = רך = עצמם = נשמתי =
= פנינים = פעמים = שרש

הכרה = 230 = כדור = דרכו = צחוק הויה = צחוק כל בית ישראל יחד
= 1229 = 230

תת הכרה = 1030 = 31 = א-ל = נעשה אדם
= נשמתי צחוק הויה = נשמתי צחוק כל בית ישראל יחד
= 2029 = 31

אלה = 36 = לאה = תת ההכרה

אלהים = 646 = מדברת = לדורות = האדם תת ההכרה
= 1645 = 646 = עמך תת ההכרה = תת ההכרה עמקת
= עמק הנשמה תה ההכרה

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה = שרה תת ההכרה

כתוב:
 וְלֹא-יָדַע, כִּי-רְפָאִים שָׁם; בְּעִמְקֵי שְׁאוֹל קְרֻאֶיהָ.
– משלי ט:י"ח

רפא = 281 = תקן לכל = תקן ועד = 1280 = 281 = אנכי צדוק

רפאים = 891 = פרי אם = רפא עמך = רפא האדם = רפא דרות
= עמק הנשמה תקן ועד

בעמקי = 222 = כבר = ברכ = רזיה

כתוב:
 וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה, עַל-נְהַר-כְּבָר; נִפְתְּחוּ, הַשָּׁמַיִם, וָאֶרְאֶה, מַרְאוֹת אֱלֹהִים. – יחזקאל הנביא א:א

קבר = 302 = שב* = קרב = בקר = עוד בעמקי

*המילים סבא וסבתא הן בלשון הארמית. בעברית המילים הן:
שׂב, שׂבה, שׂבים ו-שׂבות (= תשׁוב).
כמו כן: המילה "יחס" כתובה יחש בתנ"ך. וכך האיות הנכון. עלינו לדעת זאת כדי לגלות אמת אודות משיח = מיחש.

קבור = 308 = קרוב = שוב = שבו

משיח = כל קרוב = כל קבור = 358 = השמחה

עפר = 350 = פרע = ספרי = ספיר = שמי

אבותינו ואמהותינו = 999 = אבותינו שיר דוד
 = אבגדהוזחט + יכלמנסעפצ + קרשת + ךםןףץ = 4995 = 999

ולד = 40 = גואל = אבותיכם = 1039 = 40 = כתר אבות

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם = דרש בקבר = מנחתו בקבר
= נחמתו בקבר = מת בקברו כל השמות בספר בראשית
= 2806 = 808 = העלץ בקרב לבבות כל השמות בספר בראשית
= 3805 = 808 = העלץ בקרב לבבות הנשמות בספר בראשית

כל אבותינו ואמהותינו הטמונים בעפר וכל מעשיהם קבורים בתת ההכרה שלנו. הגופים שלהם צפונים בגופינו. זכרון מעשיהם, לטוב ולרע, קבורים בתת ההכרה שלנו. אנו, שנולדנו בזכותם, הגואלים שלהם. עלינו לתקן את חטאיהם שהם לא הספיקו לתקן במשך החלדים שלהם.

אין שום צורך ללכת לבית קברות כדי להתאחד עם צדיקים. הרי הם הגוף שלנו.

הגוף = 814 = צדיקים

ככתוב: הַיֹּשְׁבִים, בַּקְּבָרִים, וּבַנְּצוּרִים, יָלִינוּ; הָאֹכְלִים בְּשַׂר הַחֲזִיר, ופרק (וּמְרַק) פִּגֻּלִים כְּלֵיהֶם
.
 הָאֹמְרִים קְרַב אֵלֶיךָ, אַל-תִּגַּשׁ-בִּי כִּי קְדַשְׁתִּיךָ; אֵלֶּה עָשָׁן בְּאַפִּי, אֵשׁ יֹקֶדֶת כָּל-הַיּוֹם. – ישעיהו הנביא ס"ה: ד-ה

בתוך הגוף שלנו, נמצא הגן.

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים = פלא גן = עולה גן

קברות = 708 = חן = הגן = שבות = תשוב

השׂבים שלנו הם בתוכנו. שבותנו אליהם להתאחד אתם מכל הדורית, לתת להם מנוחה ונחת ולסלוח להם על חטאיהם שאנו עדין נושאים ועלינו לתקן עבורם, היא העמקה אל תת ההכרה שלנו. שם הם קבורים.

ואין לפחד משדים ולדבר כל העת על שדים.

כבר ראינו למעלה:

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה = שרה תת ההכרה

עתה נוסיף את חילוף זה לשם ישראל:

ישראל = 541 = אני לילית

כמו כן:

לבבות = 440 = מת = תהלה = נפשי = כל ממשי

שד = 304 = בקבר = בקרב

שדים = 914 = שם דוד

על הדורש את דוד המלך לרדת לתת המודע שלו ולעשות שלום עם אבותיו ואמהותיו ולקבל אותם כפי שהם – יהודים לא מושלמים, שגם חטאו בחייהם, בלי אשליות שהם היו צדיקים גמורים – לסלוח להם, לאהוב אותם ולקבל את אהבתם. בתת המודע שלנו אנו מוציאים את ישועתנו ושם אנו נאספים אל אבותינו ואמהותינו. לכן עלינו למחול ולסלוח. אין זמן יותר מוצלח לעשות זאת משנת שמטה.

מודע = 120 = מועד = עומד = עמי = אליהו הנביא

תת מודע = 920 = אהרן דוד = כ"ץ = האחרון = אלינו הנביא נשמתי
= עמי נשמתי = שרש עמי

הסולח לאבותיו ולאמהותיו שהורישו לו את האחריות לתקן את העבר שלהם מוצא נחת ומעניק נחת.

נחת = 458 = בנות = חי מת = חי לבבות

הוא ימות בתורה עוד כאשר הוא חי ויזכה לחיות לנצח נצחים יחד עם אבותיו ואמהותיו. זה הפרוש האמתי של נאסף אל עמיו.

חי לנצחים = 806 = ציון

חי עולמים = 774 = עדן = למדן = בת שבע = יד ימין
= עצרת דוד = עצם דוד = עם דוד נולד = יודע עם דוד
= יודע דוד לפניך

חיים לנצחים = 1416 = 417 = זית = אותי = הבית