Friday, May 29, 2015

ב"ה

וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג – והגענו

כל רזי התורה גלויים וידועים. אנו מבטאים אותם במפורש יום-יום בתפילותינו ובברכותינו. אלא מה, במקום להבין את הדברים באופן מילולי מאד, רובנו מעדיפים להתרחק מהדברים ולהבין אותם כאילו תורה מדוברת אודות מישהו אחר, באיזה זמן אחר, ו/אי להבין אותם באופן ציורי וספרותי.

הבה נבין את דברי התורה באופן מאד אישי ועכשוי . כשאנו עושים כך, הכל מתברר בין רגע. כל החכמה היא לא להרחיק את עצמנו מהתורה. עלינו להתקרב אליה - להתקרב עד מאד.

מה זאת קבלת שבת?

קבלת = 572 = לבך = חסדך
= לבת המלכה = כתבי המלכה
= בתי עמי = אליהו הנביא דבר דבר
= עמי דבר דבר

וקראת = קוראת = 707
= זן = הבן = הבשת = אורך
= אור שר

ענג = 123 = כל חכמה = נביאה כלה
= אנכי חוה חיה

הוה = 16 = היא = זוג = החג = חגה

מדוע הנביאים נקראים הנביאים? כי הם כל הבאים!

הנביאים = 678 = כל הבאים + י = הנה הבאים

הנביאות = 474 = דעת =  כל הבאות + י
= הנה הבאות = הנה את הבאה = הנה אתה הבא
= הנה ישעיהו יבא = ישעיהו יביא כל

בסך הכל, יש נ"ה נביאים ונביאות. יש מ"ח נביאים. יש ז' נביאות. ביחד הם נ"ה [=55 = הכל = כלה].

מ"ח = 48 = מח = הגדול = גדולה = יובל
= הויה יחד

ז = 7 = גד = הב = בה
= תרות = 1006 = 7 = כל ספר התורה
= כל יום הרנה לכל = כל יום הרנה ועד
= ספר תורה כלה = ספר תורה הכל

לכן, כאשר אנחנו אומרים או אנחנו כותבים את המילה הנביא, אנו אומרים או כותבים:

נ"ה יבא = 68 = הנביא
= כלה באי = הכל אחד
= הכל אהבה = כל חי

הביטוי 'בואי כלה', אותו אנו אומרים כל שבת, היא קריאה אל נ"ה הנביאים לבוא. אנו מזמינים את הכל הנביאים לחגוג את השבת עמנו! אנו קוראים ואנו מזמינים מקרא קדש. וכל הנביאים והנביאות אכן באים כי הם הוזמנו! היודעים זאת שמחים וצוהלים עד מאד!

ההוא = 17 = הזה = זהה = בא ובאה
= חוג = חגו

לכן:

ביום ההוא = ביום הזה

הויה אחד ושמו אחד = 404 = דת = קדש
= כל בית ישראל יחד אחד ושמו אחד
= 1403 = 404 = בבת

יהיה הויה אחד ושמו אחד = 434
= דל"ת = תלד = לקדש

אחד אחד = 26 = הויה
= כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = בכל = לב חוגג
= השוכן חוגג

שמו = 346 = ספרו = ספור = סופר
= המקרא = ראה פני = ראה הקהל
 = הקהל דבר

מקרא קדוש = 751 = השמות = המקום
= השעשוע = שעשועה = כל מלאכים
= מקרא דרור = והאשה תלד = והאשה לקדש
= לקדוש האשה = לקדוש שבט

כאשר אנו אומרים: ,בואי כלה [ בואי נ"ה] אנו קוראים ליחידה של כל הנביאים וכל הנביאות והויה.

והנה הגענו, כל הקהל, כי הזמנתנו!

הנה = 60 = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = אבותיכם חגגו

והנה = 66 = כמו = נוי = כל הוה
= כל זוג = כל החג
= מהויה = הויה לי
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66
= כל בית ישראל יחד לי
= הויה אבותיכם
= כליו = יכול = ויכל
= היה הוה יהיה
= גלגל* = העלץ עולם שמחה
= 2064 = 66
= העלץ אבותיכם חגגו
= של שבת של שבת = שבת המשיח
= השבת השמחה

כאשר אנו בשמחה, גלגלי הזמן מתגלגלים יותר מהר וחוגי השמים מסתובבים יותר מהר. יש רמה בה כל יום שבת – וכל הקהל מוזמן. בדרגה יותר גבוהה של שמחה, כל יום שמטה – וכל הקהל מוזמן. ברמה עוד יותר גבוהה של שמחה כל יום ביומו יובל – וכל הקהל מוזמן! אינני יודעת אפילו מה החגים יום-יום ברמות עוד יותר גבוהות של שמחה! בואו נראה! הבה נגילה מעל שמי השמים ונראה מה יש שם יחד!

חג = 11 = ו-ה = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = האב בא = בא באה

אבות = 409 = אחת
= באות = אתה בא  = את באה

דוד = 14 = חג בא = אביא = בואה

הגענו = 134 = ענג חג
= דלק = צמד = אוהב עמי
= מועד דוד = דוד עומד
= מועד אביא = אביא אליהו הנביא
= אביא עמי = אליהו הנביא אוהב
= דוד אליהו הנביא
= דוד עמי = הנביא היה הוה יהיה
= אני הנביאה = אנו כל בית ישראל הנביאה
= 1133 = 134 = אני חכמה
= אנו כל בית ישראל חכמה
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= כלה נביאה העתיקה הקדושה

והגענו = 140 = הקהל = קהלה
= פס = פני = עולם שמחה ועד
= 1139 = 140 = עולם שמחה לכל

ישראל = 541  = אמך
= אליך = להעלות
= ראשי יהודה = אשרי יהודה
= לתקוה = חג לך
= הממלכות = את פני
= את עולם שמחה לכל = 1540 = 541 
= את עולם שמחה ועד
= ישעיהו עולם שמחה לכל
= ישעיהו עולם שמחה ועד

הנה הגענו = 194 = צדק = נצמיד = דוד פעל
= עולם שמחה ענג חג = 1193
= 194 = עולם שמחה ענג העתיקה הקדושה
= 2192  = 194
= עולם שמחה כל חכמה העתיקה הקדושה

והנה הגענו = 200 = צדוק = צדקו = העלץ צדק
= 1199 = 200 = הנה הקהל
= אנחנו פה = מיכל המלכה
= מולידי המלכה = נולדי המלכה
= יודעי המלכה = אנכי חוה המלכה
= כסא חוה המלכה
= כלו עולם שמחה חכמה העתיקה הקדושה
= 2198 = 200 =
= להויה עולם שמחה הנביאה העתיקה הקדושה
= לכל בית ישראל יחד הנביאה העתיקה הקדושה עולם שמחה
= 3197 = 200
= לכל בית ישראל הזהה חכמה העתיקה הקדושה עולם שמחה

להדליק = 179 = עקדה* = להצמיד
= יד נקיה = המלכה היכל דוד
= דוד הלל המלכה = קבוץ לפני
= 1178 = 179 = קהל יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= ארץ אהרן לפני = 2177 = 179
= ארץ תקות לפני = ארץ החסד

*אלה סודות העקדה.

נר = 250 = מחבר = הנה כל הקהל
= כל הקהל עולם שמחה = 1249 = 250

של שבת = 1032 = 33 = גל
= עלץ לב = קרן לב = שיהיה בן
= של בת מכל דור = חוג הוה = זה ההוה
= הוא ההוה = זהה הוה
= ההוה בי = הוא הגבוה = דוד הוגה
= אהיה הוא

קדוש = קודש = קדשו
= 410 = דרור = דבר צחוק
שמי השמים לעד = 1409 = 410
שמי השמים בארץ =
= 2408 = 410 = בת האב

שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל ולכל העולם.

Friday, May 22, 2015

ב"ה

הפיכת כאב לחגיגה

סוד הפיכת כאב לחגיגה הוא לדעת כי פירוש המילה כאב הוא: כמו אב.

כ = 20 = היה = חוגג
= בעל שם טוב = 1019 = 20
= בעל שם זהה

אב = 3 = בא = את אם
= 1002 = 3 = ישעיהו אם

כמו = 66 = מהויה = הויה לי = ולד הויה
= מכל בית ישראל יחד
= 1065 = 66 = נולד בית ישראל יחד
= כל ולד בתי אמך אתכם
= 2064 = 66 = כל ולד בתך אמי אתכם
= כל ולד בית ישראל כתר ישעיהו
= היה הוה יהיה = כל זוג
= כל בית ישראל יחד כתר אבותי

כאב = 23 = החי = חיה = אב חוגג
= אברהם ויצחק = 1022 = 23
= חוה כל בית ישראל
= מלאך המות = לישראל אמתי
= להיות ישראל יהודה

ישראל = 541 = אמך = להעלות
= את פני = פני ישעיהו
= את הקהל = הקהל ישעיהו
= אמת המלכה = אמת מולידי
= אמת נולדי

חכמה = 73 = גמל = עג
= לישראל כל אמתי = לאמך כל אמתי
= לישראל אשר = המלכות ישראל יהודה
= 1072 = 73 = הנביאה

כואב = 29 = חגיגה = הויה אב
הויה בא = אב כל בית ישראל יחד
= כאב העלץ

כמו אב = 69 = אבינו = כלו אהבה
= דינה = יד כלה = בבינה
= עלץ הנביא = קרן הנביא
= 1068 = 69 = עלץ כל חי
= אב היה הוה יהיה
= בא היה הוה יהיה
= את אם היה הוה יהיה
= ולד הויה אב

כמו האב = 74 = עד = למד =מלבב
= גאל לי = גאל אבותיכם
= 1073 = 74 = העתיק הקדוש כחמה
= ולד הויה האב

כמו אם = 667 = הבנים = בנה האדם
= אנו האדם = בנה כל ימיך

כמו האם = 672 = חסדם = מלבם
= קשר כנסת ישראל =
= 1671 = אתם עם = לב היהודים
= אסתר העתיקה הקדושה
= חג יולד את עצמי
= אני את עצמי
= אני תורה = אני את עצמי
= אנו כל בית ישראל תורה
= אנו כל בית ישראל דור ישעיהו

ענג = 123 = על כאב = כאב נולדי
= כאב המלכה = כאב מולידי
= כאב דוד מולי = כל חכמה
= חוגג נחמה

כאבים = 633 = החיים = הברכות
= גלם = לב אם = כאב האדם
= כאב רבבות = כאב דרות

מקדש = 444 = לב בתי
= שקד לי = לדה קשה
= שנחמו לי = שנחמו אבותיכם
= 1443 = 444 = נחמו אבותיכם מכל דור
= אבותיכם מכל דור לעד
= משיח מולי = השמחה מולי
= כולל משיח = אנכי המשיח = כסא המשיח
= אנו כל בית ישראל המשיח חוגג

המקדש = 449 = לשון בתי
= 1448 = 449 = יובל ישעיהו
= גלוי הנשמה = מקדש בבשרך
= כסא משיחי

בית המקדש = 861 = אסף
= בתי הלדה קשה
= בתי הגאלה הקציר

נמחו = 104 = צד"י = דק = לעד
= יהודה כמו האב
= הוא העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה כמו האב
= 2102 = בארץ = 1103 = 104

נחמו נחמו = 208 = יצחק = הגר = הבאר
= דקדק = קדקד = לעד לעד
= ראשון = 1207 = עולם אשר
= עולם המלכות = מלכות אשתי
= את ציון = ישעיהו ציון = ישעיהו משכולות
= אור העתיק הקדוש
= העתיק הקדוש סוד עלץ וצהלה
= 2206 = 208 = ראה אתם = דבר אתם
= אתם עצמו

עמי = 120 = עומד = עמוד = מועד
= נע = החזק = חזקה = אליהו הנביא

כשאנו רואים את הנולד, את הגאלה, אנחנו מבינים למה התיסרנו ואנחנו מתנחמים. אנו מבינים שהתיסרנו מפני שילדנו ולד כמו אביו שבשמים. הנולד הוא עתק של העתיק הקדוש. ללדת עתק של האחד והיחיד נס גדול מאפשר לתאר. אנחנו שמחים עד אין סוף כשאנו רואים את פני ולדנו ורואים עד כמה הוא דומה לאביו שבשמים ולנו בארץ גם יחד – ואנחנו מבינים את סוד העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה. זה המסר המרכזי בספר ישעיהו הנביא, זכור לטוב וחי לנצח נצחים.
זהו סוד הגאלה וזאת הנחמה.

הנה בא חג השבועות בשנה השביעית. הנה הוא בא!

הנה הוא בא = 75 = מלה = אבי בני = אני דוד
= אנו כל בית ישראל דוד = 1074 = 75
= עולם שמחה באהבה

Thursday, May 21, 2015

ב"ה

חגיגת חג השבועות בשנה השביעית

חוץ מחלוף זה:

חגיגת = 424 = קדש הקדשים
= 1423 = 424

אינני יכולה לגלות את גדולת הגאולה הבאה לישראל השנה – כי אין מילים.
עוד תראו אותה במו עיניכם ותבינו.

רק אומר כי ה' יתברך כבר משביע לכל חי רצון.

ה' יתברך כבר עונה לכל תפילה.

ה' יתברך כבר מגשים כל תקוה טהורה.

ה' יתברך כבר מנחם לב כל אם ואב.