Monday, September 28, 2015

ב"ה

להיות מחמיר

המחמירים בחומרות שהמציאו תמול שלשום, שאבותינו לא ידעו, הם בד"כ יהודים בעלי כוונות טובות, החושבים כי אנו בגלות וכי המקדש אינו עומד ולכן אנו לא יכולים לעשות את המצוות הכרוכות במקדש. הם מרגישים חוסר כי הם מתגעגעים לעשיית המצוות הכרוכות בארץ ישראל ובמקדש, והם מנסים להשלים את החוסר בעשיית "חומרות" וכל מיני מנהגים. הם אינם רואים ואינם יודעים כי הגוף הוא המקדש וכי הגוף הוא היקום כולו.  לכן, המקדש מעולם לא נחרב.

המחמירים, בלא כוונה רעה, גורמים לחומר ממנו העולם הגשמי עשוי להיות כבד, מסורבל, רב-רבדים ועכור. חומר זה הוא התבל והבסיס המושלם לרשע ולצורות חיים ירודות.

על המחמירים לדעת כי:

ישראל  = 541 = המצות

אנו, ישראל, המצות. כל דבר שישראל עושה הוא עשיית המצות. יש להדר פחות ולהדר יותר,אבל כל דבר שישראל עושה הוא עשיית המצות בהכרח.

במקום להרבות בחומרות, עלינו לנהוג ברחמים יתרים. עלינו לרחם על כל בעל גוף, העשוי לסבול בעולם הגשמי אם לא נגביר את הרחמים. כך, אנו גורמים לחומר להתעדן, דהיינו אנו עושים עדן בעולם הזה ממש.

אם במקום להכביד על הבריאה בכל מיני חומרות מיותרות ובמקום להחמיר, היינו מרחמים על היצורים בעלי גופי חומר; היינו מעלים את כל החומר ממנו העולם הגשמי עשוי, והמחרים (ריבוי של מחר, העתיד) שלנו יהיו מוארים יותר.


כמובן, שום חומרה לא "יקזז" העדר שמיטת חובות.

Thursday, September 24, 2015

ב"ה

בכל הזדמנות הרבנים אומרים כי 
העם צמא לתורה

האם זה מפתיע?
היהדות שהם מגישים לנו היא כמו משקה קל בפחית. בה יש כמה אחוזים של פרי, מבושל ומשוחזר, בשביל קצת טעם המזכיר משהו של פעם והאליבי; אך היא מהולה במי ברז בהוספת סוכר לבן או איזה ממתיק מלאכותי, גזים וכל מיני כימיקלים שסינטזו במעבדה תמול שלשום. היא לא מרווה. היא בטח לא מזינה או מרפאת. היא לא אפילו טעימה.


החילוניים אינם בורחים מהיהדות הנקראת מים חיים. הם בורחים מהשיקוי המלאכותי והרעיל.


ב"ה

פרוזבול הוא הסיבה שיש סחר בילדים בארץ

אגיד בפה מלא כי האחראים על מצב זה הם הרבנות אשר לא מבטלים "פרוזבול" ומשרתים את בעלי ההון. השמיטה נועדת למגר הלוואות בעולם. אם היינו שומטים את החובות, ה' היה נותן לנו עולם בו אין צורך בכלל להלוואות. שמיטה נועדבת לסגור את הפערים בין העשירים והעניים. אני מאשימה את הרבנות במפעל הרשע הכלכלי הנוכחי. הבטוי שלו הכי נוראי הוא סחר בילדים. סחר בילדים תוצאה ישירה מפערים בין עניים לעשירים וקושי הלב שהפערים ההם גורמים. וכך אמרתי לרבון העולמים ביום הכיפורים בכיתי אליו בשם הילדים שאינם בבית עם ההורים האוהבים אותם ובשם ההורים השבורים לרסיסים לפניו. הזכרתי לו את בניו אשר שרפו את עצמם ברחובות בהפגנות בגלל הוצאה לפועל. והתחננתי מה' יתברך לרחם עלינו ולהציל את ילדי ישראל והוריהם מהרבנות. הרבנים המציאו את ה"היתרים", שאין להם שום בסיס בתורה, המאפשרים את כל הרשע הכלכלי בארץ וגם הרבה בחו"ל.
אני אגיד לרבנות בפה מלא: ביום הכפורים בקשתי מה' יתברך הוא ולא אחר לפרוע את חוב הרבנות לעם ישראל וגם במידה רבה לגויי הארצות.

https://www.youtube.com/watch?v=wsXmAeZ-8ss&sns=fb

דורין אלן בל-דותן, צפת

Monday, September 21, 2015

ב"ה

יום דין

יום = 616 = התורה = דורות
= שישו = שושי = שש ארץ בראשית
= 1615 = 616  = זאת שבת שרה
= אהבת בן שרה = שרה עולה
= אם י-ה = אם השטן

דין = 714 = עולם הבא = בשבתי
= הוא שבת =הוא בן = בן בי
= רואה כל אמהות = האור כל אמהות
= כל אמהות עם ישראל = 1713 = 714

ביום דין, כשאתם עומדים לפני כל אמהות עם ישראל, הסבירו להן למה ומדוע חתמתם על שטר פרוזבול ואתם מסרבים לשחרר את בניהם ובנותיהם לדרור מהחובות שהם קבורים בהם חיים.

אני מצטערת. אני לא נותנת הנחות ולא ממתיקה את הדברים ולא מתרצת חטאים ולא נותנת לכם להשלות את עצמכם. חטאתם נוראות נגד בני ובנות ישראל כל החותמים על פרוזבול. ראיתם את בני ישראל שורפים את עצמם בהפגנות בגלל ההוצאה לפועל.
ויש לכם עסק עם האלהים.
ב"ה


מדוע יש לנו בעיות עם בני ישמעאל?
איך מתקנים את המצב?


הגויים הם ההתגלמות של ההיגויים של תלמידי התורה. כאשר אנו הוגים בתורה, הבל הפה שלנו חוצב אותם מהבלימה. הגויים הם ההתגלמות של כוונותינו, מחשבותינו ורגשותינו - ותו לא.


לחצוב = 136 = קול


אם הגויים אינם יפים, עלינו לתקן את עצמנו. הגויים משתקפים לנו בגוזמה את הפנימיות שלנו. כך אנו מסוגלים לראות את עצמנו ולדעת מה עלינו לתקן. בתכונותיהם אנו רואים מי אנחנו. ואין מנוס מעובדה זאת.
אין טעם לשנוא את הגויים. קיומם תלוי לגמרי עלינו. הבה נתקן את ההוגים והגויים יהיו מתוקנים כפועל יוצא בהכרח.


שרה אמנו היא הלכה למעשה.


שרה = 505 = הלכה למעשה


אם אנחנו לא מקפידים בטוהר הלכה למעשה אנחנו לא מכבדים את אמנו שרה. זה לא פלא שיהיו לנו בעיות עם בני ישמעאל והם יבקשו לגבור עלינו.


בואו נתחיל את התקון העצמי בשמירה קפדנית על שמיטת החובות כדת משה.


בברכות גמר חתימה טובה לכל עם ישראל

Sunday, September 20, 2015

ב"ה

שרה אמנו היא הלכה למעשה והיא שר הפנים

אחד החילופים החשובים ביותר של השם שרה הוא: הלכה למעשה.

שרה = 505 = הלכה למעשה

כל המתעסק עם הלכה למעשה, מתעסק עם שרה אמנו – לא כאילו, אלא ממש.

ישראל = 541 = שרה לאה
= אהל שרה = אהל הלכה למעשה

שר הפנים הוא פני שרה. האות ם הנותרת בביטוי שווה לשש מאות
(ש + ש = ם) ותמיד רומזת לשש אמהות ישראל.

כדי להכנס לגן עדן של ישראל, יהודי חייב לבוא לפני שרה. רק אם היא אומרת: אני רואה את עצמי בך. אני רואה את עצמי משתקפת בפניך. את/ה דומה לי. את בתי או אתה בני – רק אז אפשר להכנס לגן עדן של ישראל.

היא רחמנית עד מאד. אבל שרה אמנו גם יכולה להיות קפדנית עד מאד. אם אדם לא יצא מרחמה, היא לא מכירה אותו כילד שלה והוא לא יירש עם יצחק.

אם מישהו עשה צחוק ומשחק מההלכה למעשה, אם הוא לא פירש את התורה (תורה = 611 = את עצמי) ברחמנות מרבית כיורש לב של שרה, אם הוא חשב שהוא יותר רחמן משש אמהות ישראל יחד והוא "יתקן" את מצוות שמיטת חובות כי הוא חכם ורחום וחשוב ובעל שם מפורסם כל כך – אז הוא התעסק עם שרה אמנו באופן מנצל, והשפיל אותה. הוא אינו נכנס לעדן של ישראל. הוא פגע בקודש הקודשים ודרך עליו ברגל גסה.

הוא יקבל את שכרו על עמלו, כמובן. אבל שרה אמנו לא תהסס לגרש אותו מבית ישראל כמו שהיא גרשה את ישמעאל שגם הוא עשה שחוק מהדברים הקדושים.

על כל יהודי המרחם על עצמו להזהר לשמור מצוות שמיטת חובות.

אם יש למישהו עדין ספק כי הסלקציה קפדנית ביותר, הבה נזכור את אשר ה' יתברך אמר לאליהו הנביא:

וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ- מלכים א' י"ט : י"ח

אתם רואים את השם שרה במילה והשארתי?
הפסוק גם מתיחס למנשקים לפרוז-בעל.
אפשר לפרש את הכתוב באופן יותר ופחות מילולי. אולם, מי שסילף את ההלכה למעשה, גם יסלף את הדברים האלה עבור עצמו.

יהי רצון כי יראת השמים תהיה על כלנו.

בברכת גמר חתימה טובה לכל עם ישראל.